Kansainvälisen käytännön mukaisesti hampaat tunnistetaan numeroparilla (kuva ). Numeroparin ensimmäinen numero kuvaa sitä leukaneljännestä, jossa hammas sijaitsee (pysyvässä hampaistossa neljännekset 1–4 ja maitohampaistossa 5–8). Toinen numero kuvaa hampaan järjestysnumeroa keskiviivasta taaksepäin. Esimerkiksi hammas 11 (luetaan ”yksi yksi”) on yläleuan iso etuhammas keskiviivasta oikealle hampaan haltijasta katsottuna.

Suun terveydenhuollossa numeroidaan ja nimetään myös hampaiden eri pinnat: "ykköspinta" = hampaan purupinta eli okklusaalipinta, "kakkospinta" = hampaiden välinen pinta sisempänä keskiviivasta (mesiaalipinta), "kolmospinta" = hampaan ulkopinta eli posken- tai huulenpuoleinen pinta (bukkaali- tai labiaalipinta), "nelospinta" = hampaiden välinen pinta taaempana keskiviivasta (distaalipinta) ja "viitospinta" = hampaan sisäpinta kielen tai suulaen puolella (linguaali- tai palatinaalipinta).

Kuva

Hampaiden numerointi. Yläkuvassa on pysyvien ja maitohampaiden numerointi merkittynä hammaskaarelle purupinnan suunnalta katsottuna. Alakuvassa on pysyvien hampaiden numerointi edestä kuvattuna. Hampaat tunnistetaan numeroparilla, jossa ensimmäinen numero kuvaa hampaan sijaintia ylä- tai alaleuassa ja toinen numero järjestyslukua hammaskaarella. Numerointi aloitetaan suun keskiviivasta ja edetään poskihampaita kohti. Kussakin leukaneljänneksessä (1–4) on kahdeksan hammasta pysyvässä hampaistossa, jos viisaudenhampaat ovat puhjenneet. Maitohampaistossa kussakin neljänneksessä (5–8) on viisi hammasta.