Lähes 40 %:lla 5-vuotiaista suomalaislapsista on karieksen vaurioittamia hampaita. Lapsilla karies voi alkaa, jos mutans-streptokokkibakteeri tarttuu hampaan pinnalle. Lapsi voi saada tartunnan monissa tilanteissa, kuten yhteisen lusikan käyttämisestä tai yhteisen jäätelön syömisestä. Vanhempien on tärkeää tietää tartunnan mekanismista.

Neuvolaikäisen lapsen ravintotottumuksia on ohjattava suun terveyttä edistävään suuntaan ja varmistettava, ettei lapsi saa usein hiilihydraattipitoisia juomia.

Hampaiden reikiintymisen riski

Paljain silmin näkyvä plakki lapsen vastapuhjenneiden etuhampaiden huulenpuoleisella pinnalla on merkki hiilihydraattipitoisesta ruokavaliosta ja olemassa olevasta kariesriskistä. Maitohampaat reikiintyvät pysyviä hampaita helpommin ja nopeammin.

Ravintotottumusten korjaaminen, suuhygienian parantaminen ja fluorin sekä ksylitolituotteiden käyttö voivat pysäyttää alkavan reikiintymisen. Suun terveydenhoitotottumusten muutos ehkäisee siten myös pysyvien hampaiden reikiintymistä.

Hampaiden reikiintyminen ja sen hoito

Mehupullon käytöstä johtuvan tiheän hiilihydraattialtistuksen seurauksena vastapuhjenneet maitohampaat reikiintyvät erittäin nopeasti (kuva ). Reikiintyminen alkaa yläetuhampaista ja se voi olla niin nopeaa, etteivät hampaat ehdi kunnolla puhjeta, kun niiden kiille on tuhoutunut. Näin voimakasta reikiintymistä on vaikea pysäyttää.

Aina maitohampaan korjaavaa hoitoa, kuten paikkausta, ei ole mahdollista tehdä, vaan hammas joudutaan poistamaan. Pahimmillaan lapselta joudutaan poistamaan useita hampaita reikiintymisen takia. Suun hoitotoimenpiteet voidaan joutua tekemään yleisanestesiassa, koska ei voida odottaa, että lapsi olisi tarpeeksi vanha suun hoidon toimenpiteisiin.

Lapselle aiheutuneen traumaattisen kokemuksen lisäksi maitohampaiden liian varhaiset poistot aiheuttavat pysyvien hampaiden kehityksen hidastumista ja virheasentoja, mistä voi seurata vaikeita oikomishoitoa vaativia purennallisia ongelmia. Maitohampaita tarvitaan, kun lapsi syö, hymyilee ja opettelee puhumaan.

Kuva

Mehupullokaries. Mehupullon käytön aiheuttamia vaurioita etuhampaissa. Kuva: Heikki Alapulli.