Terveyskeskusten ja sairaaloissa annettavat hammashoitopalvelut ovat jo yhteiskunnan tukemia ja niistä ei voi hakea Kela-korvauksia.

Mitä korvataan?

Yksityisestä hammashoidosta maksetaan Kela-korvauksia kaikille Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluville. Yksityisen hammaslääkärin tai suuhygienistin palkkioista Kela korvaa enintään vahvistetun korvaustaksan määrän.

Korvausta saa myös hammaslääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista, radiologisista tutkimuksista, lääkkeistä ja matkoista, jotka liittyvät korvattavaan hammashoitoon. Tietokonetomografia- ja magneettitutkimusten korvaaminen edellyttää, että tutkimuksen on määrännyt potilasta hoitava erikoishammaslääkäri. Korvausta ei pääsääntöisesti saa proteettisten toimenpiteiden, hammasteknisen töiden tai oikomishoidon kustannuksista eikä ajalta, jolloin vakuutettu on ollut hoidossa julkisessa sairaalassa tai laitoksessa.

Erityisryhmät

Poikkeuksen edellisestä muodostavat rintamaveteraanit ja miinanraivaajat, jotka saavat korvauksia myös proteettisista ja hammasteknisistä kustannuksista. Myös erikoishammasteknikon suorittama kokoproteesihoito korvataan hammaslääkärin tekemän tutkimuksen ja lähetteen perusteella tälle erityisryhmälle. Rintamaveteraanit ja miinanraivaajat saavat myös suurempia korvauksia hampaiden tutkimukseen, ehkäisevään hoitoon ja proteettisiin töihin liittyvistä kustannuksista.

Kela maksaa korvauksia oikomishoidosta silloin, kun se on välttämätöntä esimerkiksi suulakihalkion tai ylä- tai alaleuan pienuuden tai suuruuden vuoksi tai jos potilaalla on huomattava leukojen synnynnäinen kasvu- tai kehityshäiriö.

Korvauksen hakeminen

Kela-korvausten hakemiseksi hammaslääkäri tai suuhygienisti täyttää vastaanotolla lomakkeen, johon on merkitty tehdyt toimenpiteet ja niiden hinta. Monissa paikoissa on käytössä suorakorvaussopimus, jolloin potilas maksaa vain omavastuuosuuden hammashoidon kustannuksista ja hoitava hammaslääkäri tai hammashoitola hakee potilaan puolesta sairausvakuutuskorvaukset. Tällöin potilas saa sairausvakuutuskorvauksen heti näyttämällä Kela-korttiaan eikä sen suoritusta tarvitse odottaa Kelasta.