Kasvomurtuma voi syntyä tapaturman, kuten kaatumisen seurauksena. Tavallisimmin kasvomurtuma on seurausta pahoinpitelystä, esimerkiksi lyönnistä tai potkusta. Kasvomurtumiin liittyy aina vakava liitännäisvammojen riski, esimerkiksi pää- tai kaularankavamma. Tästä syystä kasvomurtumapotilaat sekä potilaat, joilla epäillään kasvomurtumaa, tulee aina lähettää hoidettavaksi traumakeskuksiin.

Alaleuan murtumat

Alaleuan murtumat voivat sijaita alaleuan eri kohdissa (kuva ). Usein alaleuka murtuu samalla kertaa kahdesta tai useammasta kohdasta, esimerkiksi runko-osasta ja leukakulmasta. Lapsilla leukanivelen alueen murtumat ovat yleisimpiä; muut alaleuan murtumat ovat harvinaisia.

Kuva

Alaleuan murtumien tavallisimmat murtumakohdat.

Oireet

Tavallisimmat oireet alaleuan murtumissa ovat tuntopuutos alahuulen alueella, turvotus, verenvuoto suusta sekä muuttunut purenta. Purenta voi jäädä auki (hampaita ei saa purtua kunnolla yhteen). Murtunut alue on kipeä ja hampaat voivat liikkua.

Hoito

Alaleukamurtuman hoidosta päättää aina suu- ja leukakirurgi. Joskus hoidoksi riittää hampaiden kiskotus yhteen muutamaksi viikoksi, pehmeä ruokavalio sekä suunavausrajoitus. Toisinaan tarvitaan leikkaushoitoa, jolloin murtuneet osat kiinnitetään toisiinsa pienillä titaanilevyillä ja -ruuveilla. Murtumalinjassa ja läheisyydessä olevia hampaita pitää seurata tarkasti ja tehdä tarvittavat juurihoidot ajoissa, jotta estetään tulehdukset, jotka voivat estää leuan luutumisen. Purentaa pitää myös seurata.

Keskikasvojen murtumat

Keskikasvojen murtumiin kuuluvat luisen silmäkuopan murtumat, poskiluun murtumat sekä yläleuan murtumat. Keskikasvojen murtumat voidaan jakaa kolmeen ryhmään (Le Fort I, II ja III, kuva ) sen mukaan, mistä kohtaa kasvoja murtumalinja kulkee. Jaottelu on kuitenkin keinotekoinen, ja tavallisimmin murtumat ovat yhdistelmiä näistä linjoista.

Kuva

Yläleuan tavallisimmat murtumalinjat (Le Fort I, II ja III).

Oireet

Keskikasvojen murtumien tyypilliset oireet ovat tuntopuutos kasvojen iholla, mustelmat silmien ympärillä, turvotus, silmän sidekalvon alainen verenvuoto sekä kaksoiskuvat (kahtena näkeminen).

Hoito

Keskikasvojen murtumat vaativat aina välitöntä suu- ja leukakirurgin arviota, ja potilas tulee lähettää viipymättä arvioitavaksi traumakeskukseen. Murtumat vaativat usein leikkaushoitoa, jossa murtuneet luut kiinnitetään toisiinsa titaanilevyjen avulla. Myös näissä murtumissa tarvitaan yhteistyötä hammaslääkärin kanssa mahdollisten hammasvammojen osalta.