Terve suu on tärkeä osa yleisterveyttä ja hyvinvointia. Suun alueen ongelmat vaikuttavat terveyden ohella myös itsetuntoon ja sitä kautta esimerkiksi sosiaaliseen kanssakäymiseen. Suun terveyttä ylläpitävät ja edistävät perusasiat ovat yksinkertaisia ja helppoja toteuttaa: hyvä suuhygienia, terveelliset ruokailutottumukset, fluorin käyttö ja säännölliset tarkastukset sekä varhainen hoitoon hakeutuminen.

Terveelliset elämäntavat ja suunhoitotottumukset opitaan jo varhaislapsuudessa. Sen vuoksi vanhemmilla on tärkeä rooli lasten suun terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä.

Suun terveydenhuollon ammattilaiset ohjaavat suun terveydenhoitoon liittyvissä kysymyksissä ja tukevat siten asiakkaan ja perheen voimavaroja terveyden edistämisessä. Varhainen hoitoon hakeutuminen oireiden ilmaantuessa sekä ehkäisevä ja suusairauksien varhaishoito mahdollistavat voimavarojen kohdentamisen tarkoituksenmukaisesti. Tärkeää on myös se, että kaikki läheiset sekä eri tavoin hoitoon ja huolenpitoon osallistuvat toimivat suun terveyttä ja samalla yleistä terveyttä edistävästi.