Hyvän suun terveyden edellytyksenä on omahoito, joka tarkoittaa oman, läheisen tai hoidettavan suun hoitoa. Sen tulee olla päivittäistä, säännöllistä ja tarpeenmukaista. Suun omahoidon perusasioita ovat hyvät suuhygieniatottumukset, suun terveyttä ylläpitävät ruokailutavat, fluorin ja ksylitolin käyttö sekä säännölliset suun, hampaiden ja mahdollisten proteesien tarkastukset.

Suun puhdistus hammasharjalla ja fluorihammastahnalla aloitetaan ensimmäisen hampaan puhjettua ja sitä jatketaan ikään sopivilla välineillä ja keinoilla. Fluorin käyttö on erityisen tärkeää hampaiden puhkeamisvaiheessa, jolloin se vahvistaa kovettuvia hammaspintoja. Suun terveyden ylläpitämisessä säännölliset, monipuoliset ravintotottumukset ja napostelun välttäminen ovat avainasemassa. Ksylitolilla on erilaisia suun terveyttä edistäviä vaikutuksia eri ryhmille pienten lasten vanhemmista ikääntyneisiin.

Suun terveydenhoidon asiantuntijat antavat yksilöllistä ohjausta suun sairauksien ehkäisyssä ja niiden hoidossa tarvittavista välineistä ja niiden käytöstä. Asiantuntijoilta saa myös tietoa suuhygienian ja ravinnon lisäksi muista suun terveyteen vaikuttavista tekijöistä, kuten yleissairauksista tai lääkityksistä.