Kuva

Hampaiden numerointi. Yläkuvassa on pysyvien ja maitohampaiden numerointi merkittynä hammaskaarelle purupinnan suunnalta katsottuna. Alakuvassa on pysyvien hampaiden numerointi edestä kuvattuna. Hampaat tunnistetaan numeroparilla, jossa ensimmäinen numero kuvaa hampaan sijaintia ylä- tai alaleuassa ja toinen numero järjestyslukua hammaskaarella. Numerointi aloitetaan suun keskiviivasta ja edetään poskihampaita kohti. Kussakin leukaneljänneksessä (1–4) on kahdeksan hammasta pysyvässä hampaistossa, jos viisaudenhampaat ovat puhjenneet. Maitohampaistossa kussakin neljänneksessä (5–8) on viisi hammasta.