Kuva

Hammaskaarten välinen purentasuhde. Ylä- ja alahammaskaaren keskinäistä suhdetta kutsutaan purennaksi. Ihannepurennassa yhteenpurtaessa ylähampaiden ulkopinnat ovat kaikkialla ulompana kuin vastaavien alahampaiden ulkopinnat. Yläkuvassa purenta edestä ja alhaalla sivulta kuvattuna.