Raskausajan masennusta potevien riski menehtyä synnytystä seuraavan vuoden aikana on selvästi suurentunut, tuore ruotsalaistutkimus osoittaa. Raskausmasennukseen liittyy myös itsemurhavaara.

Ruotsalaisten tulosten perusteella raskausajan masennusta poteneet menehtyvät synnytystä seuraavan vuoden aikana 2–3 kertaa todennäköisemmin kuin samanikäiset naiset, joilla ei ole ollut raskausmasennusta. Yhteys on voimakkain vuoden sisällä synnytyksestä, mutta se näkyi halki koko 18-vuotisen seurannan.

Yhteys näkyi myös analyysissa, jossa naisia verrattiin heidän siskoihinsa, joten perinnölliset seikat ja kasvuympäristö eivät todennäköisesti selitä tuloksia. Myöskään mahdolliset aiemmat mielenterveysongelmat eivät vaikuttaneet yhteyteen, tutkijat kirjoittavat.

Itsemurhat olivat tässä aineistossa harvinaisia, mutta silti huomattavasti yleisempiä raskausajan masennusta potevilla. Tämä havaittiin myös saman tutkijaryhmän toisessa tutkimuksessa, jossa käytettiin samaa aineistoa. Tässä tutkimuksessa itsemurhariski oli seitsenkertainen vuoden sisällä synnytyksestä ja kaksinkertainen vielä 5–18 vuotta myöhemminkin.

Ruotsalaisten havainnot vahvistavat näyttöä raskausajan masennuksen vaarallisuudesta. Ammattilaisten ja läheisten apu on tarpeen varsinkin synnytystä seuraavan vuoden aikana.

Tiedot perustuvat 87 000 raskausajan masennusta poteneen ja 870 000 verrokkinaisen 18-vuotiseen seurantaan. Tutkimukset julkaistiin BMJ- ja JAMA Network Open -lehdissä.

Uutispalvelu Duodecim

(BMJ 2024;384:e075462)

http://dx.doi.org/10.1136/bmj-2023-075462

(JAMA Network Open 2024;7:e2350897)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.50897