Peräsuoleen pistettävä botuliinipistos voi tuoreen tutkimuksen mukaan auttaa ulosteen pidätyskyvyttömyydestä kärsiviä. Hoito vaikuttaisi myös turvalliselta, tulokset osoittavat.

Botuliini on voimakas hermomyrkky, mutta pienet määrät pistoksina halvaannuttavat lihaksia paikallisesti ja tilapäisesti, minkä takia sitä on kokeiltu monien vaivojen hoitoon.

Nyt julkaistuun tutkimukseen osallistui 200 potilasta, jotka olivat poteneet ulosteen pidätyskyvyttömyyttä vähintään kolme kuukautta. Puolet potilaista satunnaistettiin saamaan peräsuolen seinämään botuliinipistos ja puolet sai lumepistoksen.

Ennen hoitoa botuliinipistoksen saaneet kokivat keskimäärin kaksi ulosteenkarkailua päivässä, mutta nämä vähenivät alle yhteen kolme kuukautta pistoksen saamisesta. Verrokkiryhmässä karkailut vähenivät 1,5:stä yhteen per päivä. Ainoa haittavaikutus oli ummetus, jota koki noin 40 prosenttia potilaista kummassakin hoitoryhmässä.

Tulosten perusteella botuliinipistokset voivat vähentää ulosteen pakkokarkailusta kärsivien oireita ainakin jonkin verran eikä hoitoon liity vakavia haittavaikutuksia. Hyöty ei kuitenkaan ole pysyvä, sillä botuliinin vaikutus kestää yleensä noin 3 kuukautta.

Tulokset julkaistiin Lancet Gastroenterology & Hepatology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(Lancet Gastroenterology & Hepatology 2024;DOI:10.1016/S2468-1253(23)00332-1)

https://doi.org/10.1016/S2468-1253(23)00332-1