Bakteerin aiheuttaman aivokalvotulehduksen sairastaneet lapset kärsivät monista sairauden aiheuttamista vammoista vielä 35 vuotta sairastumisesta. Esimerkiksi kuuloviat, kognitiiviset vaikeudet sekä käytös- ja tunnehäiriöt ovat heillä yleisiä.

Ruotsalaisiin rekisteriaineistoihin perustuvat tulokset julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä, ja niiden perusteella 30 prosentilla aivokalvotulehduksen sairastaneista on vähintään yksi sairastumisesta aiheutunut vamma.

Verrattuna muihin samanikäisiin bakteeriaivokalvotulehduksen sairastaneilla on selvästi enemmän kognitiivisia vaikeuksia, kuulovikoja, näkövammoja, motorisia ongelmia, kouristuskohtauksia, käytös- ja tunnehäiriöitä sekä kallonsisäisiä rakenteellisia vammoja.

Vammat ovat yleisiä etenkin, jos aivokalvotulehduksen aiheuttaa pneumokokkibakteeri, tai lapsi on alle 1,5-vuotias sairastuessaan.

Ruotsalaisten tulokset osoittavat bakteeriaivokalvotulehdusten aiheuttavan pysyviä vammoja suurelle osalle lapsista myös maissa, joissa aivokalvotulehdusten hoito on korkeatasoista. Tulehdusten ehkäisy pneumokokkirokotteilla on paras tapa vähentää näitä vammoja.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 3 600 bakteeriaivokalvotulehdukseen vuosina 1987–2021 sairastunutta. Heitä verrattiin 32 000 samanikäiseen aivokalvotulehdukselta säästyneeseen. Mahdollisia vammoja selvitettiin pisimmillään 35 vuoden ajalta.

Akuutti bakteeriaivokalvotulehdus eli bakteerimeningiitti on raju, hoitamattomana jopa alle vuorokaudessa kuolemaan johtava sairaus, jota pitää osata epäillä hyvin nopeasti, jottei hoito viivästy.

Bakteerimeningiitissä lapsi on selvästi sairas ja huonovointinen. Isoilla lapsilla oireina ovat korkea kuume, päänsärky, oksentelu, tajunnantason lasku ja niskajäykkyys. Pienillä lapsilla niskajäykkyys voi kokonaan puuttua ja oireena on tajunnantason lasku ja käsittelyarkuus sekä usein myös velttous, ihovärin muutokset ja poikkeava itku.

Ennen pneumokokkirokotteita Suomessa todettiin vuosittain noin 50 bakteerimeningiittiä, mutta rokotteiden myötä ne ovat vähentyneet selvästi.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2024;7:e2352402)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.52402