Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien riski menehtyä seuraavien kymmenen vuoden aikana on selvästi suurempi kuin muun väestön. Riski on jopa suurempi kuin tupakointiin liittyvä, tuore tutkimus osoittaa.

Tulokset julkaistiin Psychiatry Research -lehdessä, ja niiden perusteella kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien riski menehtyä kymmenvuotisen seurannan aikana oli 4–6 kertaa suurempi kuin samanikäisten, joilla ei ole kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

Riski oli selvästi suurempi kuin esimerkiksi tupakointiin liittyvä, mutta pienempi kuin korkeaan verenpaineeseen liittyvä riski. Tupakoivat menehtyivät seurannan aikana muita kaksi kertaa todennäköisemmin ja korkeaa verenpainetta potevat viisi kertaa todennäköisemmin riippumatta siitä sairastivatko he kaksisuuntaista mielialahäiriötä vai eivät.

Tulokset eivät paljasta, miksi kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat menehtyvät muita varhemmin, mutta ainakin osa siitä selittynee potilaiden muilla sairauksilla ja elintavoilla, jotka voivat lyhentää elinikää.

Tutkimuksessa käytettiin kahta aineistoa, jotka koostuivat yhteensä 12 000 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan ja 8 000 verrokin terveystiedoista.

Mielenterveyspotilaiden tiedetään menehtyvän keskimäärin 10–20 vuotta nuorempina kuin muu väestö. Suurempi kuolleisuus johtuu useimmiten samoista sairauksista kuin muillakin eli sydän- ja verisuonitaudeista ja syövistä, mutta myös onnettomuudet ja itsemurhat selittävät osan kuolemista.

Uutispalvelu Duodecim

(Psychiatry Research 2023;DOI:10.1016/j.psychres.2023.115601)

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115601