Bentsodiatsepiinilääkitys alkuraskauden aikana voi suurentaa keskenmenon vaaraa, tuore tutkimus vahvistaa. Samaan viittaavia havaintoja on tehty aiemminkin, mutta tulokset vahvistavat näyttöä entisestään.

Bentsodiatsepiineilla hoidetaan muun muassa ahdistusta, unettomuutta ja mielialahäiriöitä.

Tulokset perustuvat rekisteritietoihin lähes 2 miljoonasta taiwanilaisnaisesta ja 3 miljoonasta raskaudesta vuosilta 2004–2018. Raskauksista 4,4 prosenttia päättyi keskenmenoon.

Bentsodiatsepiineja alkuraskaudessa käyttäneet kokivat keskenmenon noin 70 prosenttia todennäköisemmin kuin muut naiset, tulokset osoittivat. Yhteys havaittiin riippumatta mahdollisesta geneettisestä alttiudesta ja monista muista taustamuuttujista. Yhteys koski kaikkia bentsodiatsepiineja, mutta oli voimakkain alpratsolaamia käyttävillä.

Yhdessä aikaisempien tulosten kanssa taiwanilaishavainnot vahvistavat näyttöä, jonka mukaan bentsodiatsepiinien käyttöä tulisi harkita tarkoin raskauden aikana. Jos lääkitykselle ei ole vaihtoehtoa, lääkitys olisi hyvä pitää mahdollisimman lyhyenä.

Tutkimus julkaistiin JAMA Psychiatry -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Psychiatry 2023;DOI:10.1001/jamapsychiatry.2023.4912)

https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2023.4912