Parkinsonin tautia sairastavat harkitsevat ja yrittävät itsemurhaa selvästi muuta väestöä todennäköisemmin, tuore tutkimus osoittaa. Lääkäreiden olisi syytä huomioida tämä Parkinson-potilaita hoitaessaan.

Tiedot käyvät ilmi 24 tutkimuksen meta-analyysista, joka kattoi yhteensä yli 500 000 Parkinson-potilaan terveystiedot.

Analyysin perusteella jopa viidennes potilaista oli ajatellut itsemurhaa ja 1,25 prosenttia oli tehnyt tai yrittänyt itsemurhaa. Tutkimuksissa, joissa potilaita verrattiin muuhun väestöön, Parkinson-potilaiden itsemurhayritykset ja itsemurhat olivat kaksi kertaa yleisempiä, tutkijat havaitsivat.

Aineistosta ei voi päätellä, mistä suurentunut itsemurhariski tarkalleen johtuu, mutta Parkinsonin tautia sairastavat potevat usein masennusta ja muita mielenterveysongelmia, jotka tiedetään itsemurhan riskitekijöiksi.

Tutkijat toivovat lääkäreiden huomioivan tulokset Parkinson-potilaita hoitaessaan. Itsemurha-ajatusten varhainen tunnistaminen ja niistä puhuminen voisivat auttaa monia.

Parkinsonin tauti on etenevä ja parantumaton neurologinen sairaus, joka aiheuttaa mm. lepovapinaa sekä liikkeiden hidastumista ja jäykkyyttä. Sitä sairastaa noin 16 000 suomalaista.

Tutkimus julkaistiin JAMA Neurology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Neurology 2024;8:10–18)

https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2023.4207