Tuoreen tutkimuksen mukaan varhain alkavalla dementialla on vähintään 15 riskitekijää, joista moniin voidaan vaikuttaa mm. elintapamuutoksilla. Varhain alkava dementia tarkoittaa muistisairautta, joka todetaan alle 65-vuotiaana.

Tutkimuksessa käytettiin 360 000 britin 8–15-vuotisia seurantatietoja. Seurannan alkaessa osallistujat olivat keskimäärin 55-vuotiaita ja heistä 485 sairastui dementiaan alle 65-vuotiaana.

Analyysissa huomioitiin 39 dementiariskitekijää, joista 15 liittyi myös varhaisen dementian todennäköisyyteen.

Sairastumisriskiä suurensivat alhainen sosioekonominen asema, koholla olevat CRP-merkkiainetasot, aivoverenkiertohäiriöt, diabetes, masennus, kuulovika, sydänsairaudet, D-vitamiinin vajaus, alkoholismi, ortostaattinen hypotensio sekä sosiaalinen eristyneisyys eli vähäiset ihmiskontaktit. Myös dementialle altistava ApoE4-genotyyppi liittyi suurempaan varhaisen dementian riskiin.

Varhainen dementia oli puolestaan epätodennäköisempi korkeakoulutetuilla, alkoholia kohtuullisesti käyttävillä sekä fyysisesti toimintakykyisillä. Fyysinen toimintakyky pääteltiin käden puristusvoimasta.

Tutkijat toivovat, että heidän tuloksensa auttavat ehkäisemään varhain alkavia dementioita. Monet nyt tunnistetuista riskitekijöistä voisi välttää elintapamuutoksilla, mutta kaikkia tapauksia eivät nekään estä.

Suomessa on noin 200 000 henkilöä, joiden kognitiivinen toiminta eli tiedonkäsittely on lievästi heikentynyt. Lievää dementiaa potee puolestaan noin 100 000 ja melkein yhtä monella on pitemmälle edennyt dementia. Yleensä dementiaan sairastutaan vasta vanhuusiässä, mutta alle 65-vuotiaista eurooppalaisista 0,6 %:lla on arvioitu olevan dementiatasoinen muistisairaus

Tutkimus julkaistiin JAMA Neurology -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Neurology 2024;81:134–142)

https://doi.org/10.1001/jamaneurol.2023.4929