Ilmansaasteet suurentavat riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, mutta potilaiden oireet myös uusiutuvat saasteiden takia todennäköisemmin.

Heart-lehden julkaisemat brittitulokset perustuvat 285 000 aikuisen kaksitoistavuotisiin seurantatietoihin. Osallistujat olivat terveitä seurannan alkaessa, mutta sen aikana 17 000 joutui ensimmäistä kertaa sairaalaan sydän- ja verisuonitaudin takia ja 6 200:n oireet uusiutuivat.

Kun tutkijat selvittivät osallistujien asuinseutujen ilmansaastetasot, he havaitsivat saasteisimmilla alueilla asuvien sairastuneen muita todennäköisemmin. Riski suureni tasaisesti mitä saasteisempi asuinalueen hengitysilma oli. Tutkimuksessa tarkasteltiin typpidioksidia, typen oksideja sekä PM2,5- ja PM10-hiukkasia, jotka ovat pääosin liikenteen ja teollisuuden päästöjä.

Yhteys koski sekä ensimmäistä sairastumista että oireiden uusiutumista. Ilmansaasteet olivat suurin riski sydän- ja verisuonitautia jo valmiiksi sairastaville.

Brittien tulokset vahvistavat näyttöä ilmansaasteiden ja sydän- ja verisuonitautien yhteydestä ja kannustavat saasteiden vähentämiseen entisestään. Ilmansaasteet on yhdistetty myös muun muassa dementian, lasten astman ja silmänpohjan ikärappeuman riskiin.

Uutispalvelu Duodecim

(Heart 2024;110:337–345)

https://doi.org/10.1136/heartjnl-2023-322682