Epilepsiaa voidaan eräissä tapauksissa hoitaa leikkauksella, jos muut hoidot eivät ole auttaneet potilasta, mutta leikkauksia tehdään silti vähänlaisesti. Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan leikkauksen avulla jopa kaksi kolmesta potilaasta pääsee eroon epilepsiakohtauksista, minkä lisäksi heidän riskinsä menehtyä seuraavien kymmenen vuoden aikana pienenee.

Ruotsalaisten tulokset julkaistiin Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry -lehdessä, ja ne perustuvat 1 300 epilepsialeikkauksessa olleen ja 670 verrokkipotilaan 2–20-vuotisiin seurantatietoihin.

Tulosten perusteella epilepsialeikkauksessa olleiden riski menehtyä seurannan aikana oli kolmanneksen pienempi kuin verrokkipotilaiden. Leikkauspotilaista 63 prosenttia ei kärsinyt lainkaan epilepsiakohtauksista seurannan aikana ja lopuillakin kohtaukset vähenivät merkittävästi.

Leikkauksenkin jälkeen epilepsiakohtauksista kärsivät menehtyivät 2–3 kertaa muita todennäköisemmin. Etenkin epileptikon äkkikuolemat eli SUDEP-kuolemat olivat heillä yleisempiä.

Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena epilepsialeikkausten hyödyistä potilaille, joille lääkehoidot eivät ole tuottaneet toivottua apua. Kaikkiin leikkauksiin liittyy kuitenkin aina riskejä, jotka pitää punnita tarkoin.

Epilepsia on aivojen sähköisen toiminnan häiriötila, jonka voivat aiheuttaa erilaiset synnynnäiset ja hankitut tekijät. Epilepsiassa esiintyy toistuvasti kohtauksia, joissa tajunta hämärtyy ja potilas voi muun muassa kouristella. Epilepsiaa sairastaa noin yksi suomalainen sadasta, mutta vain pienellä osalla potilaista on toistuvia kouristuskohtauksia.

Uutispalvelu Duodecim

(Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2024;95:249–255)

https://doi.org/10.1136/jnnp-2023-331417