Raskauden aikana äitinsä tupakoinnille altistuvat lapset pärjäävät muita huonommin kielellisiä kykyjä ja muistia mittaavissa testeissä 10–12-vuotiaana. Heidän aivoissaan nähdään myös muutoksia alueilla, jotka vaikuttavat kyseisiin ajatustoimintoihin.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa 11 000 lasta seurattiin 9–10-vuotiaasta 11–12-vuotiaaksi. Lapsista 1 600 oli altistunut äitinsä tupakoinnille raskauden aikana.

Tupakalle altistuneet saivat muita lapsia huonompia tuloksia muun muassa kielellisiä taitoja ja tapahtumamuistia mittaavissa testeissä, tutkijat havaitsivat. Aivojen magneettikuvauksissa heillä havaittiin lisäksi muutoksia aivokuoren osissa, jotka vastaavat kielellisistä toiminnoista ja muistista. Erot muihin lapsiin nähtiin sekä 9–10-vuotiaana että 11–12-vuotiaana.

Raskausajan tupakoinnin haitat lapsen kehitykselle tunnetaan hyvin, mutta nyt julkaistut tulokset vahvistavat näyttöä entisestään. On silti mahdollista, että muutkin seikat ovat vaikuttaneet havaittuihin yhteyksiin. Tutkimuksessa ei esimerkiksi huomioitu lasten syntymäpainoa ja mahdollista ennenaikaisuutta, jotka voivat vaikuttaa kognitiivisten kykyjen kehittymiseen. Äidin tupakointi on yhdistetty aiemmissa tutkimuksissa myös ennenaikaisuuteen ja lapsen pienikokoisuuteen.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Suomessa noin 8 prosenttia äideistä tupakoi alkuraskaudessa, mutta heistä yli puolet lopettaa tupakoinnin raskauden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Tupakointi raskauden aikana lisää sikiöaikaisia riskejä sekä myöhemmin mm. hengitystieinfektioita, oppimishäiriöitä ja ylivilkkautta.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2024;7:e2355952)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.55952