Lihavien vanhempien jälkeläiset ovat alttiita lihomaan lapsuudessa, mutta yhteys näkyy edelleen myös keski-iässä. Norjalaistutkimuksen havainnot vahvistavat näyttöä lihavuuden periytyvyydestä, mutta geenien lisäksi monet muutkin seikat voivat selittää tuloksia.

Tulosten mukaan jälkeläisen riski olla lihava 40–59-vuotiaana on kuusinkertainen, jos kummatkin hänen vanhempansa olivat lihavia samassa iässä. Riski oli 3–4-kertainen, jos vain toinen vanhempi oli ollut lihava. Riskit todettiin verrattuna osallistujiin, joiden vanhemmat olivat normaalipainoisia keski-ikäisinä.

Vanhempien lihavuus on yhdistetty lasten lihavuusriskiin aiemminkin, mutta harvoissa tutkimuksissa lapsia on seurattu keski-ikään saakka. Tutkijat uskovat yhteyden johtuvan geeneistä, mutta myös lapsuuden kodissa omaksutuista elämäntavoista.

Norjalaisten tulokset julkaistiin lihavuustutkimukseen erikoistuneessa European Congress on Obesity (ECO) -kongressissa. Tutkimuksessa käytettiin pitkäkestoisen väestötutkimuksen aineistoja, jotka koostuivat yli 2 000 lapsen ja heidän vanhempiensa terveystiedoista.

Uutispalvelu Duodecim

(European Congress on Obesity ECO 2024 abstract 0572)

https://drive.google.com/file/d/14Jz4uDXqSbt8l-hGbEnobC9LP5lPiUfq/view