Lihavuusleikkauksen terveyshyödyt ulottuvat myös kognitiivisiin mielentoimintoihin ja aivojen rakenteeseen, tuore tutkimus osoittaa. Suotuisat muutokset nähdään vielä kaksi vuotta leikkauksen jälkeen, joten ne ovat todennäköisesti pysyviä.

Tiedot perustuvat 133 lihavuusleikkauksessa olleen keskimäärin 47-vuotiaan kaksivuotiseen seurantaan. Osallistujien muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja mitattiin seurannan alussa ja kaksi vuotta myöhemmin.

Noin 40 prosenttia osallistujista sai kognitiivisia mielentoimintoja mittaavissa testeissä selvästi parempia tuloksia seurannan lopussa, tulokset osoittivat. Lisäksi potilaiden tulehdusmerkkiainetasot laskivat, aiempaa harvemmat tarvitsivat verenpainelääkitystä, masennusoireet vähenivät ja potilaat alkoivat harrastaa enemmän liikuntaa.

Aivokuvauksissa tutkijat näkivät potilaiden ohimolohkoissa rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia, jotka on aiemminkin yhdistetty merkittävään laihtumiseen, mutta tätä ennen muutosten ei ole osoitettu näkyvän vielä kaksi vuotta lihavuusleikkauksesta.

Kognitiivisten ajatustoimintojen parantuminen on todennäköisesti seuraus tulehdustilan lievittymisestä, verenpaineen laskusta, liikunnan lisäämisestä ja muista laihtumiseen tässä tutkimuksessa liitetyistä hyödyistä. Tarkka mekanismi on kuitenkin vielä selvittämättä.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.

Uutispalvelu Duodecim

(JAMA Network Open 2024;7:e2355380)

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.55380