Tyypin 2 diabetesta sairastavat ovat suuressa vaarassa sairastua munuaistautiin etenkin, jos he ovat myös lihavia. Tuoreen tutkimuksen perusteella munuaistaudin riskiä voi kuitenkin pienentää lisäämällä liikuntaa.

Havainnot julkaistiin British Journal of Sports Medicinessä, ja niiden perusteella potilaiden sairastumisriski oli tasaisesti sitä pienempi mitä enemmän liikuntaa he harrastivat. Hyödyt olivat suurimmat, jos liikuntaa harrasti paljon ja pitkissä jaksoissa, mutta myös alle 10 minuutin reippailujaksot liittyivät pienempään munuaistaudin riskiin, kun vertailukohtana olivat tuskin lainkaan liikkuvat.

Myös liikunnan lisääminen, vaikka sitä ei alun perin olisi kummoisesti harrastanut, liittyi pienempään sairastumisriskiin, tutkijat havaitsivat.

Tulostensa perusteella tutkijat suosittavat ylipainoisia tyypin 2 diabetesta sairastavia liikkumaan mahdollisimman paljon. Kaikki liikunta on hyväksi, mutta he suosittavat noin tuntia päivässä. Tämä voi koostua lyhyistäkin jaksoista esimerkiksi ripeää kävelyä, kepeää pyöräilyä, hölkkäämistä tai uintia.

Tutkimukseen osallistui 1 750 tyypin 2 diabetesta sairastavaa ylipainoista tai lihavaa potilasta, joiden liikkumista mitattiin aktiivisuusmittareilla. Kaksitoistavuotisen seurannan aikana munuaistauti todettiin 570 potilaalla.

Uutispalvelu Duodecim

(British Journal of Sports Medicine 2024;58:313–319)

https://doi.org/10.1136/bjsports-2023-107564