Matkailijan terveysoppaan maittaisessa luettelossa oli aiemmin listattu maakohtaiset rokotussuositukset ja rokotustodistusvaatimukset sekä malarian estolääkityksen tarve. Matkustusterveyteen liittyy kuitenkin paljon muutakin huomioitavaa. Siksi maittaisen luettelon sijasta oppaaseen on nyt tehty maakohtaiset suositustekstit, joissa käydään läpi kyseiseen matkakohteeseen liittyviä tärkeitä asioita.

Asiasisältöön vaikuttavat muutokset näkyvät 6 kuukauden ajan punaisella. Artikkelien kohdalle on kirjattu päivämäärä, jolloin teksti on viimeksi tarkistettu tai sitä on päivitetty.

Matkailijan terveysopas on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimittama opas, joka on suunnattu ensisijaisesti terveydenhuollon ammattilaisille. Opasta ovat hyödyntäneet myös matkailijat ja matkailualalla työskentelevät. Tietolähteinä on käytetty Maailman terveysjärjestön (WHO) International Travel and Health -kirjaa, THL:n yhdysvaltalaisen sisarlaitoksen (Centers for Disease Control, CDC) ohjeistuksia, ja suomalaisilta asiantuntijoilta saatuja tietoja. Suomalaiset malarian estolääkitysohjeet poikkeavat joiltain osin WHO:n suosituksista. Näissä tapauksissa ohjeistukset noudattavat muiden Pohjoismaiden ja Euroopan maiden linjaa.

Ohjeita rokottamisesta, kansallisen rokotusohjelman rokotteista ja niiden koostumuksesta sekä rokottamisen yleisistä vasta-aiheista löytyy Infektiotaudit ja rokotukset -sivustolta. Ajankohtaisia päivityksiä -osioon on listattu Matkailijan terveysoppaan merkittävimmät päivitykset. Tietoa valmisteista ja niiden yhteisvaikutuksista on saatavilla Suomen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean kotisivuilta, Lääkeinfo-verkkopalvelusta, Duodecim lääketietokannasta ja Euroopan lääkelaitoksen sivuilta.

Siirry Matkailijan terveysoppaaseen »