Yksinäisyys on yhdistetty masennukseen monissa tutkimuksissa, mutta tuloksista on ollut vaikea päätellä onko yhteys syyseurauksellinen. Tuoreen geenitietoja hyödyntäneen selvityksen perusteella yhteys on hyvin todennäköisesti kausaalinen eli yksinäisyys voi suoraan aiheuttaa masennusta.

Tulokset julkaistiin Molecular Psychiatry -lehdessä ja perustuvat kolmen suuren genominlaajuisen assosiaatiotutkimuksen aineistoihin. Geenitietojen avulla tutkijat pystyivät tunnistamaan potilaat, jotka olivat perimältään alttiita masennukselle tai yksinäisyydelle, mikä tekee tuloksista luotettavampia ja auttaa erottamaan eri seikkojen vaikutukset.

Yli 400 000 aikuisen terveystiedot kattaneen selvityksen perusteella yksinäisyyden ja masennuksen välillä näyttäisi olevan kaksisuuntainen ja kausaalinen yhteys. Näin ollen on erittäin todennäköistä, että yksinäisyyden vähentäminen pienentää masennuksen riskiä tai lievittää siihen jo sairastuneiden oireita.

Masennus on hyvin yleinen sairaus. Noin joka kuudes sairastuu masennukseen jossain elämänsä vaiheessa.

Uutispalvelu Duodecim

(Molecular Psychiatry 2024;28:4594–4601)

https://doi.org/10.1038/s41380-023-02259-w