Oireet

Essentiaalinen vapina on symmetristä pään ja käsien vapinaa, joka lisääntyy lihaksia jännitettäessä. Vapina pahenee etenkin käden tarkkuutta vaativissa tehtävissä, esimerkiksi kirjoittaessa. Myös psyykkinen jännitys lisää vapinaa, ja se on usein pahinta esimerkiksi jännitystä aiheuttavassa sosiaalisessa seurassa ja esiintymistilanteissa. Kohtuullinen alkoholin nauttiminen vähentää vapinaa. Yleensä oireet ovat melko lieviä, mutta joskus vapina voi olla suorastaan invalidisoivaa.

Syyt ja yleisyys

Essentiaalinen vapina on perinnöllinen. Periytymistapa on vallitseva, eli noin puolet lapsista perii taudin (ks. kuva ). Samassakin suvussa eri henkilöiden oireiden voimakkuus vaihtelee suuresti. Sairauteen liittyviä geenivirheitä on löytynyt ainakin kolmessa eri kromosomissa.

Kuva

Periytyminen vallitsevasti. Vallitsevassa (dominantissa) periytymisessä sairaus syntyy jo, kun toisessa geeniparin geenissä on muutos (mutaatio). Sairauden vaikeusaste voi vaihdella henkilöstä toiseen, mitä kuvaavat värien eri tummuusasteet. Kuvassa geenimuutos on toisella 1. sukupolven vanhemmalla (A), jolla on myös mutaation aiheuttama sairaus (punainen väri). Kaksi hänen lapsistaan on perinyt viallisen geenin ja sairauden, vaikeammin (B) tai lievemmin oirein (C). Kun mutaation saanut henkilö saa lapsia, hänen jälkeläisillään on taas yhtä suuri todennäköisyys periä vanhemmaltaan viallinen geenin ja sairastua (D) kuin periä normaali geeni ja säilyä kyseisen taudin suhteen terveenä. Sairaus voi esiintyä jokaisessa sukupolvessa ja sekä pojilla että tytöillä. Ks. Sairauksien perinnöllisyys.

Sairaus voi alkaa jo nuorella iällä; noin puolet potilaista on alle 40-vuotiaita. Yli 40-vuotiaista suomalaisista essentiaalista vapinaa on todettu 5 %:lla. Heistä suurella osalla sairaus on niin lievä, etteivät he ole hakeutuneet hoitoon.

Hoito

Tyypillisen essentiaalisen vapinan toteamiseen ei tarvita laboratoriokokeita tai kuvantamistutkimuksia, vaan diagnoosi voidaan tehdä vastaanottohuoneessa potilaan haastattelun ja tutkimisen perusteella. Jos oireissa on epätyypillisiä piirteitä, lääkäri voi pyytää lisätutkimuksia varmistaakseen, ettei vapinan syynä ole muita sairauksia.

Runsasta kahvinjuontia kannattaa vähentää. Selvästi haittaavaa vapinaa kannattaa hoitaa beetasalpaajilla (propranololi, sotaloli tai timololi), jotka tehoavat varsin hyvin. Vaikutus on tehokkain käsien ja heikompi pään vapinaan. Lääkettä voidaan käyttää oireiden vaikeusasteen mukaan joko säännöllisesti päivittäin tai tarvittaessa esim. ennen tilanteita, jotka lisäävät vapinaa. Vaikeissa tapauksissa voidaan käyttää muitakin lääkkeitä. Vaikka alkoholi lievittää vapinaa, sitä voi käyttää haittavaikutusten vuoksi ainoastaan satunnaisesti. Jatkuvassa käytössä alkoholin haitat ylittävät siitä saadun hyödyn.

Jos lääkitys ei riittävästi auta, neurokirurgi voi joissakin vaikeissa tapauksissa asentaa aivoihin sähköstimulaattorin, joka lieventää oireita.

Ehkäisy

Essentiaalista vapinaa ei voi itse ehkäistä.

Kirjallisuutta

  1. Kaakkola S. Essentiaalinen vapina. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 15.6.2018.