Yleistä

Essentiaalisen vapinan periytymistapa on vallitseva, eli noin puolet lapsista perii taudin (ks. kuva ). Sairauteen liittyviä geenivirheitä on löytynyt ainakin kolmessa eri kromosomissa.

Saman suvun sisälläkin eri henkilöiden oireiden voimakkuus voi vaihdella suuresti.

Kuva

Periytyminen vallitsevasti. Vallitsevassa (dominantissa) periytymisessä sairaus syntyy jo, kun toisessa geeniparin geenissä on muutos (mutaatio). Sairauden vaikeusaste voi vaihdella henkilöstä toiseen, mitä kuvaavat värien eri tummuusasteet. Kuvassa geenimuutos on toisella 1. sukupolven vanhemmalla (A), jolla on myös mutaation aiheuttama sairaus (punainen väri). Kaksi hänen lapsistaan on perinyt viallisen geenin ja sairauden, vaikeammin (B) tai lievemmin oirein (C). Kun mutaation saanut henkilö saa lapsia, hänen jälkeläisillään on taas yhtä suuri todennäköisyys periä vanhemmaltaan viallinen geeni ja sairastua (D) kuin periä normaali geeni ja säilyä kyseisen taudin suhteen terveenä. Sairaus voi esiintyä jokaisessa sukupolvessa ja sekä pojilla että tytöillä.

Sairaus voi alkaa jo nuorella iällä; noin puolet potilaista on alle 40-vuotiaita. Yli 40-vuotiaista suomalaisista essentiaalista vapinaa on todettu 5 %:lla. Heistä suurella osalla sairaus on niin lievä, etteivät he hakeudu hoitoon.

Essentiaalisen vapinan oireet

Käsien ja pään vapina pahenee etenkin käden tarkkuutta vaativissa tehtävissä.

Myös psyykkinen jännitys lisää vapinaa, ja vapina on usein pahinta esimerkiksi jännitystä aiheuttavissa sosiaalisissa tilanteissa ja esiintymistilanteissa.

Essentiaalisen vapinan toteaminen

Tyypillisen essentiaalisen vapinan toteamiseen ei tarvita laboratoriokokeita tai kuvantamistutkimuksia, eikä tauti niissä näykään.

Diagnoosi voidaan tehdä vastaanottotilanteessa potilaan haastattelun ja tutkimisen perusteella.

Jos oireissa on epätyypillisiä piirteitä, lääkäri voi pyytää lisätutkimuksia varmistaakseen, ettei vapinan taustalla ole muita sairauksia.

Essentiaalisen vapinan itsehoito

Runsasta kahvinjuontia kannattaa vähentää.

Alkoholi lievittää vapinaa, mutta jatkuvassa käytössä pientenkin annosten haitat ylittävät saadun hyödyn.

Milloin hoitoon

Hoitoon on syytä hakeutua, jos essentiaalinen vapina haittaa normaalia elämää.

Essentiaalisen vapinan hoito

Selvästi haittaavaa vapinaa kannattaa hoitaa beetasalpaajilla (propranololi, sotaloli tai timololi), jotka tehoavat varsin hyvin. Vaikutus on tehokkain käsien vapinaan ja heikompi pään vapinaan.

Lääkettä voidaan käyttää oireiden vaikeusasteen mukaan joko säännöllisesti päivittäin tai tarvittaessa esimerkiksi ennen vapinaa lisääviä tilanteita. Vaikeissa tapauksissa voidaan käyttää muitakin lääkkeitä.

Jos lääkitys ei auta riittävästi, neurokirurgi voi joissakin vaikeissa tapauksissa asentaa aivoihin sähköstimulaattorin, joka lieventää oireita.

Essentiaalisen vapinan ehkäisy

Essentiaalista vapinaa ei voi itse ehkäistä.

Kirjallisuutta

  1. Kaasinen V. Essentiaalinen vapina. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 9.8.2021.