Yleistä

Termiä sydämen hidaslyöntisyys (bradykardia) käytetään silloin, kun syke on levossa vähemmän kuin 50 lyöntiä minuutissa ja henkilöllä on lisäksi siitä johtuvia oireita, kuten voimattomuutta, huimausta ja pyörtymistaipumusta. Terveillä nuorilla ja varsinkin hyväkuntoisilla urheilijoilla syke voi laskea levossa jopa 40:een minuutissa oireita aiheuttamatta. Tällöin kysymys ei ole sairaudesta.

Liian hitaan rytmin syitä

Sydänsairauteen liittyvää hidaslyöntisyyttä esiintyy harvoin nuorilla. Tavallisista sairauksista kilpirauhasen vajaatoimintaan voi joskus liittyä alentunut syketaso. Sydän- ja verenpainelääkkeinä paljon käytetyt beetasalpaajat ja eräät kalsiuminestäjät voivat hidastaa terveenkin sydämen sykettä liiaksi.

Mitä iäkkäämpi henkilö on, sitä tavallisimmin hitaan rytmin syynä on sydänsairaus, yleensä sinussolmukkeen toimintahäiriö eli sairaan sinuksen oireyhtymä (SSS) tai eteis-kammio-katkos (AV-blokki).

Hitaan rytmin oireet ja tutkimukset

Jos syke laskee äkillisesti niin alhaiseksi, että sydämen pumpputoiminta heikkenee ja verenpainekin laskee, oireena voi olla huimausta tai jopa tajunnan menetys. Varsinkin nuorilla terveillä henkilöillä kyseessä on useimmiten vaaraton pyörtyminen, erityisesti jos tajunnan menetys tapahtuu seisaaltaan.

Aikuisilla ja iäkkäillä henkilöillä uutena oireena ilmaantuvan tajunnan menetyksen taustalla on yleensä tutkimuksia ja usein myös hoitoa edellyttävä rytmihäiriö. Varsinkin jos tajunnan menetys on tapahtunut istuallaan tai makuulla tai jos sen yhteydessä on esiintynyt kouristuskohtaus, hoitoon on hakeuduttava välittömästi.

Sydänsähkötutkimus (EKG) paljastaa usein hitaan sykkeen syyn. Jos oireet esiintyvät vain ajoittain kohtauksina, syyn selvittämiseen voidaan tarvita EKG:n pitkäaikaisrekisteröintiä (Holter-tutkimus).

Hitaan rytmihäiriön hoito

Jos oireita selittäväksi syyksi varmistuu sykettä hidastavan lääkkeen (tavallisesti beetasalpaaja, joskus kalsiuminestäjä) liian suuri annos, yleensä selvitään lääkeannosta vähentämällä.

Jos liian hidas rytmi johtuu vakavia oireita aiheuttavasta sinussolmukkeen toimintahäiriöstä tai oireettomastakin vaikea-asteisesta eteis-kammiokatkoksesta, tarvitaan sydämentahdistinhoitoa. Pysyvä sydämentahdistin sijoitetaan paikallispuudutuksessa rintakehälle ihon alle solisluun alapuolelle. Tahdistimia on monenlaisia, ja sopiva tahdistin valitaan yksilöllisesti tilanteen mukaan.

Kuva

Sydämentahdistin. Röntgenkuva sydämentahdistimesta, joka sijaitsee ihon alla rintakehän oikealla puolella (kuvassa vasemmalla). Tahdistimesta lähtevät johdot sydämen oikeaan eteiseen ja kammioon (eteis-kammiotahdistin). Kuva: Juha Hartikainen

Tahdistimen asentaminen on pieniriskinen toimenpide, josta toivutaan kotikuntoiseksi yhdessä päivässä. Tahdistin poistaa hitaan rytmihäiriön aiheuttamat oireet, ja sitä voidaan ohjelmoida yksilöllisesti potilaan sydämen toimintaan sopivaksi. Tahdistimen toiminta tarkistetaan 1–2 vuoden välein poliklinikkakäynnillä tai sen toimintaa valvotaan niin sanotulla etäseurantalaitteella. Tahdistimen generaattori (”patteri”) kestää jopa yli 10 vuotta, ja se voidaan vaihtaa helposti pienellä toimenpiteellä paikallispuudutuksessa.

Lisää tietoa hitaista rytmihäiriöistä

Kirjallisuutta

  1. Raatikainen P. Bradykardia. Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 19.8.2022