Tavallinen kohdunkaulan hyvänlaatuinen muutos on polyyppi. Kohdunkaulassa voi myös olla erilaisia tulehduksellisia muutoksia.

Papilloomavirustulehduksella on merkittävä osuus monissa ulkosynnyttimien, emättimen ja kohdunkaulan muutoksissa. Kohdunkaulan syövän esiasteet ovat niistä tavallisimpia. Suomessa on kohdunkaulan syövän seulontaohjelmalla saatu kohdunkaulan syöpätapaukset vähenemään merkittävästi. Tulevaisuudessa voidaan olettaa rokotusohjelmassa olevan HPV-rokotteen vähentävän papilloomaviruksen aiheuttamia kudosmuutoksia sekä siihen liittyviä syöpiä merkittävästi.

Oireet

Kohdunkaulan muutoksiin viittaavat valkovuoto tai ylimääräinen verinen vuoto, erityisesti jos sitä ilmenee aina yhdynnän jälkeen. Oireita ei välttämättä ole lainkaan, vaan esimerkiksi kohdunkaulan polyyppi voidaan todeta papakokeen oton tai gynekologisen rutiinitutkimuksen yhteydessä.

Taudin toteaminen

Gynekologisessa tutkimuksessa tarkastellaan kohdunnapukka ja kaulakanavan erite. Papanäyte on tärkeä osa tutkimusta. Tarvittaessa otetaan tulehdusnäytteet. Jos papakokeessa on solumuutoksia, jatkotutkimuksena tehdään kohdunsuun tähystys, kolposkopia, jonka yhteydessä otetaan koepala.

Kohdunkaulan polyyppi

Polyyppi on hyvänlaatuinen limakalvopullistuma kohdunkaulalla.

Ektopia

Kohdunkaulan rauhasepiteelin ja emättimen levyepiteelin muuntumiskohta näkyy gynekologisessa tutkimuksessa kohdun napukassa ns. ektopiana nuorilla naisilla, synnytyksen jälkeen ja usein myös hormonaalisen ehkäisyn käyttäjillä. Löydöstä kutsutaan joskus myös kohdunkaulan haavaumaksi (eroosioksi), koska kaulakanavasta lähtevä limakalvo on punakampaa kuin emättimen limakalvo. Varsinaisesta haavaumasta ei siis ole kyse, vaan limakalvo on ehjä ja terve.

Nabothin kysta

Nabothin kysta on rauhaskäytävän tukkeuman kohdalle muodostunut epiteelipullistuma, jota ei tarvitse hoitaa.

Kondyloomat

Kohdunkaulalla voi näkyä litteitä kondyloomia HPV-infektioon liittyen, mutta useimmat papilloomavirusten aiheuttamat muutokset ja esiasteet ovat silmälle näkymättömiä.

Hoito

Hoito riippuu luonnollisesti löydöksestä. Tulehdukset hoidetaan aiheuttajansa mukaisesti; esimerkiksi klamydiatulehdus edellyttää antibioottihoitoa.

Polyypit eli limakalvopullistumat voidaan yksinkertaisesti poistaa pienellä pihdillä kiertämällä. Oireetonta, pientä (< 5 mm) polyyppia ei tarvitse poistaa.

Ektopia on normaali löydös, joka ei sinällään vaadi hoitoa eikä seurantaa.

Kondyloomamuutokset ja hyvänlaatuiset solumuutokset voidaan hoitaa laserhoidolla tai kohdunkaulan sähkösilmukkahoidolla (ns. loop-hoito).

Kohdunkaulan syövän esiasteet

Pitkittyneet HPV-infektiot, varsinkin jos aiheuttaja on ärhäkkää HPV-tyyppiä, kuten 16, 18, 31, 33 ja 45, lisäävät erityisesti kohdunkaulasyövän ja sen esiasteiden riskiä. Suuren riskin HPV-infektio ei kuitenkaan ole sama asia kuin kohdunkaulasyövän esiaste, ja vain pienelle osalle suuren riskin HPV-infektioon sairastuneista kehittyy kohdunkaulasyöpä. Mistä tahansa esiasteista jopa 90 % parantuu itsestään 13–22-vuotiailla. Syövän esiasteiden kehittymiseen vaikuttavat HPV-infektion ohella myös monet muut tekijät, kuten yhdyntöjen varhainen alkamisikä ja kumppaneiden runsaus. Myös tupakointi, immuunipuolustusta heikentävä lääkitys ja muut gynekologiset tulehdukset, kuten klamydia, lisäävät syöpäriskiä.

HPV-infektio esiintyy tavallisimmin silmille näkymättöminä solumuutoksina, jotka voivat naisilla löytyä papakokeen tai HPV-testin avulla. Jos papakokeessa on muutoksia, jotka viittaavat kohdunkaulan solumuutosten mahdollisuuteen, tehdään jatkotutkimuksia: tapauksesta riippuen otetaan uusi papakoe tai tehdään kolposkopia ja otetaan koepalat. Muutosten luonne, hoitotapa ja seuranta määritellään näiden tutkimuslöydösten mukaan.

Kohdunkaulan syövän esiasteista käytetään tällä hetkellä useita lyhenteitä ja joskus myös termiä dysplasia (kudosmuutos). Aiempi WHO-suositus käytti lyhennettä CIN (cervical intraepithelial neoplasia) ja uudempi suositus LSIL- tai HSIL-termiä (low-grade tai high-grade squamous intraepithelial lesion).

  • Lievimmät esiastemuutokset paranevat ensimmäisten kahden vuoden aikana, ja syöpäriski on pieni. Lievissä levyepiteelimuutoksissa (LSIL) riittää melkein aina seuranta. Muutosta ei yleensä hoideta, sillä spontaanin paranemisen todennäköisyys on noin 90 %. Jos esiastemuutos ei parane kahden vuoden seurannassa, se hoidetaan.
  • Keskivahvat esiastemuutokset ovat pysyvämpiä kuin lievät esiastemuutokset. Tuoreessa tutkimuksessa todettiin, että puolet keskivaikeista esiastemuutoksista paranee kahden vuoden seurannassa ilman hoitoa. Pahanlaatuistumisen riski lisääntyy potilaan iän lisääntyessä.
  • Vahvojen esiastemuutosten yhteydessä syöpäriskiksi on arvioitu yli 12 %. Seulontaikäryhmässä (30–60-vuotiaat) noin 15–40 % vaikeista muutoksista kehittyisi hoitamattomina syöväksi. Jos kyseessä on vaikea levyepiteelimuutos (HSIL), hoito on aiheellinen, sillä sairaus paranee harvemmin itsekseen ja sen eteneminen on todennäköisempää.

Kohdunkaulan muutoksia hoidetaan muutoksen laajuudesta ja vaikeusasteesta riippuen poistamalla muutos kolposkopiassa sähkösilmukalla (loop) tai laserilla (konisaatio) polikliinisesti. Hoito ei vaikuta naisen hedelmällisyyteen, mutta saattaa lisätä ennenaikaisen synnytyksen riskiä.

Esiasteiden hoitotulokset ovat hyviä: 95 %:lla hoidetuista riittää yksi hoitokerta. Seurannassa käytetään papakoetta ja HPV-testiä. Koska kohdunkaulan syövän riski on merkittävästi suurentunut vielä 20 vuotta hoidon jälkeenkin, HPV-testien tai papakokeiden väli ei saa ylittää viittä vuotta, ja seurantaa tulisi jatkaa vähintään 20 vuoden ajan, vaikka se jatkuisi yli 65 vuoden iän.

Kohdunkaulan muutosten ehkäisy

Polyyppien muodostusta ei voi ehkäistä. Sukupuoliteitse tarttuvia tulehduksia voi ehkäistä käyttämällä kondomia yhdynnässä.

Papilloomaviruksen aiheuttamia kohdunkaulan syövän esiasteita voidaan ehkäistä rokotuksella naisilla, joilla ei aiemmin ole ollut HPV-infektiota. Suomessa on käytössä kaksi HPV-rokotetta, joista toinen on otettu kansalliseen rokotusohjelmaan ja toista on saatavilla reseptivalmisteena.

Jos kohdunkaulan syövän seulontatutkimuksissa on todettu muutoksia, kannattaa käydä suositusten mukaisesti seurannoissa, jotta mahdolliset kehittyvät kohdunkaulan syövän esiasteet voidaan hoitaa. Myös kohdunkaulan solumuutosten hoidon jälkeen on aiheellista käydä seurannoissa ohjeiden mukaisesti. Esiasteiden hoidolla pystytään estämään arviolta 99 % kohdunkaulan syövistä. Tupakointi lisää esiasteen uusiutumisen riskiä merkittävästi.

Kirjallisuutta

  1. Mäenpää J, Jakobsson M, Nieminen P, Pakarinen P. Ulkosynnyttimien, emättimen ja kohdunkaulan kasvaimet. Kirjassa: Tapanainen J, Heikinheimo O, Mäkikallio K (toim.). Naistentaudit ja synnytykset. Kustannus Oy Duodecim 2019, s. 269-271.
  2. Nieminen P. Papilloomavirusinfektio. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 1.2.2021.
  3. Halonen P, Jakobsson M, Kotaniemi-Talonen L.. Hyvänlaatuiset gynekologiset muutokset ja kasvaimet. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 1.2.2021.
  4. Käypä hoito -suositus: Kohdunkaulan, emättimen ja ulkosynnytinten solumuutokset (päivitetty 29.3.2021).