Yleistä

Rintarauhasen tulehdukset muulloin kuin imetyksen aikana ovat harvinaisia. Synnytyksen jälkeinen rintatulehdus, mastiitti, on yleensä stafylokokkibakteerin aiheuttama. Sitä esiintyy 3–6 %:lla imettävistä äideistä. .Rinnanpään haavaumat ja huonosti tyhjenevä rinta altistavat tulehdukselle. Kaikki rintatulehdukset eivät ole bakteerin aiheuttamia: maidon pakkautuminen rauhasiin voi aiheuttaa tiehyttukoksen ja tulehduksen tyyppisen oirekuvan.

Rintatulehduksen oireet

Lievässä tulehduksessa maito patoutuu maitotiehyeen ja aiheuttaa rintarauhasessa aristusta ja tarkkarajaista punoitusta. Tulehduksen pahentuessa kuume nousee, usein jopa 40 °C:een, ja koko rinta punoittaa ja aristaa voimakkaasti. Pitkittyneessä tulehduksessa rintaan voi kehittyä paise. Silloin kipu ja kuume jatkuvat hoidosta huolimatta ja rinnassa tuntuu erillinen, arka, kyhmymäinen muutos. Rintatulehduksen aikana maito saattaa muuttua: se voi olla kokkareisempaa ja maistua suolaisemmalle. Maito on mahdollisen antibioottihoidonkin aikana täysin sopivaa vauvalle.

Rintatulehduksen toteaminen

Taudin toteaminen ei vaadi laboratoriokokeita, vaan oireet ja taudinkuva riittävät. Aiheuttajabakteeri, tavallisimmin stafylokokki, pääsee nännin päässä olevien haavaumien kautta rintarauhaseen. Bakteeri voi kulkeutua rintarauhasen käytäviin myös terveistä nänneistä.

Rintatulehduksen hoito

Jos kuumetta ei ole, oireiden seuranta ja rinnan tyhjentäminen riittävät hoidoksi. On syytä imettää aina ensin kipeästä rinnasta, ja rintaa voi myös tyhjentää pumpulla. Rinnan lämmittäminen (esim. hiustenkuivaajalla, lämpimällä suihkulla) ennen imetystä helpottaa tyhjentämistä.

Antibioottihoito on yleensä syytä aloittaa heti, jos potilas on kuumeinen. Antibiootiksi valitaan tavallisimmin kefaleksiini, flukoksasiini tai erytromysiini. Lääkehoidon kesto on 10–14 vrk. Lapsi saa imeä myös tulehtuneesta rinnasta, myös antibioottihoidon aikana. Rintaa voi myös ensin tyhjentää pumpulla ja antaa lapsen imeä loput. Mahdollisuuksien mukaan imetys kannattaa tehdä niin, että rinnan kipeä kohta on ylhäällä, jolloin tulehduserite pääsee valumaan pois. Imettäminen vähentää rinnan kipua, edistää märän poistumista ja ehkäisee paiseen syntymistä.

Kipuun voi tarvittaessa käyttää ibuprofeenia tai parasetamolia.

Rintatulehdus muulloin kuin imetyksen aikana (periduktaalinen mastiitti)

Ns. periduktaalimastiitti on yleisin ei-imettävän naisen rintatulehdus. Se esiintyy tyypillisimmin 40–50-vuotiaalla tupakoivalla naisella. Tavallisimmat oireet ovat kipu, nänninpihaan paikantuva tulehdus ja märkäerite nännistä. Nännin taakse voi muodostua paise. Hoidoksi tarvitaan antibiootti ja usein märkäpesäkkeen tyhjennys. Hoidon jälkeen rinta on syytä kuvata mammografialla syövän poissulkemiseksi.

Milloin lääkäriin

Jos synnytyksen jälkeisessä rintatulehduksessa kuume nousee korkeaksi tai oire ei helpotu 12 tunnin kuluessa ahkeralla rinnan tyhjentämisellä, pitää ottaa yhteyttä lääkäriin tai terveyskeskukseen antibioottihoidon tarpeen arvioimiseksi. Jos rintaan on kehittynyt paise ja kuumeilu jatkuu antibiootista huolimatta, paise tyhjennetään.

Lääkärin tutkimuksiin pitää aina hakeutua, jos rintatulehdus ei liity imetysvaiheeseen.

Rintatulehduksen ehkäisy

Rinnanpään haavaumat ja huonosti tyhjenevä rinta altistavat tulehdukselle, joten rintoja kannattaa imetyksen aikana hoitaa huolella neuvolan ohjeiden mukaan.

Periduktaalisen mastiitin sairastaneen on syytä lopettaa tupakointi; näin estetään tulehduksen uusiutumista.

Kirjallisuutta

  1. Vihtamäki T. Imettävän äidin rintatulehdus. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 27.5.2021.
  2. Puistola U. Erittävä rinta ja imettämättömän rintatulehdus. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 15.1.2022.
  3. Meretoja T, Ihalainen H, Leidenius M. Rintarauhasen tulehdukset. Duodecim 2017;133(9):855-61.