Asentohuimauksen oireet ja syyt

Vaiva tuntuu kiertohuimauksena 2–20 sekuntia asennon muutoksen jälkeen. Huimaus tulee usein vain pään ollessa tietyssä asennossa siirryttäessä esimerkiksi istualta makuulle tai taivutettaessa päätä esimerkiksi kasvoja pestessä. Sen sijaan huimaus ei yleensä estä liikkumista. Vaikka oireet ovat joskus melko voimakkaat ja niihin voi liittyä pahoinvointia, vaiva ei johdu vakavasta keskushermostoperäisestä sairaudesta, ja se on luonteeltaan hyvänlaatuinen.

Vaiva kestää useiden viikkojen ajan, keskimäärin 10 viikkoa, mutta voi kestää huomattavasti kauemminkin. Se voi myös parannuttuaan uusia.

Noin neljännes huimauksen syistä selittyy hyvänlaatuisella asentohuimauksella. Esiintyvyys on suurimmillaan 50–60 vuoden iässä, ja vaiva on naisilla 2–3 kertaa miehiä yleisempi. Lue lisää muista huimauksen aiheuttajista.

Asentohuimauksen itsehoito

Huimauksen paranemista voi nopeuttaa harjoituksilla, joiden tarkoituksena on tarkan liikesarjan avulla saada kaarikäytävään kertynyttä sakkaa liikutetuksi niin, että se ei aiheuta oireita (ns. Epleyn manööveri).

Milloin hoitoon

Varsinaista hoitoa edellä kuvattujen kallistusharjoitusten lisäksi ei hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ole. Huimaus on joskus kuitenkin niin voimakasta, että on hyvä hakeutua tutkittavaksi muiden huimauksen syiden poissulkemiseksi. Tarkempaan selvittelyyn on myös syytä, jos huimaukseen liittyy muita hermoston oireita, esimerkiksi puhevaikeuksia tai lihasten heikkoutta.

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen selvittely tapahtuu kallistuskokein (Dix-Hallpiken testi) eikä se edellytä laboratorio- tai konetutkimuksia. Hoitona käytetään edellä kuvattuja asentoharjoituksia. Sen sijaan tasapainoelimeen vaikuttavista huimauslääkkeistä ei useimmille ole hyötyä.

Asentohuimauksen ehkäisy

Hyvänlaatuisen asentohuimauksen ehkäisyyn ei tunneta keinoja.

Kirjallisuutta

  1. Niemensivu R. Hyvänlaatuinen asentohuimaus (BPPV). Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 3.12.2019.
  2. Hilton MP, Pinder DK. The Epley (canalith repositioning) manoeuvre for benign paroxysmal positional vertigo. Cochrane Database Syst Rev 2014;(12):CD003162. PMID: 25485940
  3. Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV). DynaMed Plus (Internet, vaatii käyttäjätunnuksen). Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 113695, (päivitetty 11.11.2019, luettu 22.2.2022).