Korvien soimisella (tinnitus) tarkoitetaan kuulohavaintoa, joka ei aiheudu ulkoisesta äänestä. Äänihahmo voi ilmetä monella tavalla: se voi olla esimerkiksi vinkuva, kohiseva, suriseva, sihisevä tai viheltävä. Tinnitus on yleistä, ja noin 10 %:lla väestöstä se on jatkuvaa. Syynä on tavallisimmin sisäkorvan karvasolujen hermopäätteiden vaurioituminen, mikä aiheuttaa poikkeavan ääniaistimuksen. Aistimuksen pitkittymiseen voivat vaikuttaa vähittäiset muutokset kuuloaivokuorella. Usein samalla kuitenkin kuulo voi säilyä normaalina.

Tinnituksen aiheuttava sisäkorvan vaurion perussyy on usein tuntematon, mutta se voi syntyä melusta, joko pitkäaikaisesta altistuksesta kovalle äänelle tai yhdestä rajusta altistuksesta, esimerkiksi räjähdyksestä, tai korvan seutuun osuneesta iskusta. Myös iän myötä kehittyvään kuulon huononemiseen voi liittyä tinnitus. Samoin jotkin lääkkeet (esimerkiksi tulehduskipulääkkeet) voivat aiheuttaa korvien soimista.

Harvinaisempia syitä korvien soimiseen ovat eräät korvan sairaudet, kuten Ménièren tauti tai otoskleroosi. Pitkäaikainen niskan lihasten jännitys voi myös aiheuttaa korvien soimista. Sydämen sykkeen tahdissa kuuluva tinnitus voi olla merkkinä verisuonipoikkeavuudesta.

Tinnitus alkaa usein äkillisesti, mutta vaimenee ja usein häipyy, kun henkilö vakuuttuu sen vaarattomuudesta. Lähes aina tinnitus onkin hyvänlaatuista, eikä sen taustalla ole hoitoa vaativaa sairautta.

Tilapäisesti tinnitusta voivat pahentaa korvakäytävän tukkeutuminen, henkinen ja ruumiillinen rasitus, väsymys, tupakointi tai alkoholin käyttö.

Tinnitusta esiintyy muita useammin mm. ihmisillä, jotka kärsivät masennuksesta, kilpirauhassairauksista, nivelrikosta, reumasta tai astmasta.

Tinnituksen häiritsevyys on hyvin yksilöllistä. Jotkut eivät huomaa korvien vinkumista juuri lainkaan, joillekin jatkuva vinkuminen saattaa aiheuttaa keskittymisen ja nukahtamisen vaikeuksia ja muistin häiriöitä.

Tinnituksen itsehoito

Varsinaista parantavaa hoitoa sisäkorvan hermojen vaurioon ei ole, mutta tinnitusoiretta voidaan silti hoitaa. Häiritsevää tinnitusta voidaan hoitaa kognitiivis-behavioraalisilla ohjelmilla, esimerkiksi poisoppimiseen perustuvalla TRT (tinnitus retraining therapy) -ohjelmalla, joka kestää useita kuukausia. Kuulolaitetta käyttävillä äänen vahvistaminen voi peittää tinnitusta. Yleensäkin taustaäänillä voidaan häiritsevää tinnitusta peittää. Myös vertaistuesta voi olla tinnituspotilaalle apua (www.tinnitusyhdistys.fi).

Niskan lihasten jännityksestä johtuvaa tinnitusta voi hoitaa lihaksia rentouttavilla harjoituksilla ja liikunnalla. Samoin henkisen rasituksen vähentäminen voi auttaa oireisiin.

Milloin lääkäriin?

Lääkärin tutkimukset ovat aiheellisia, jos tinnitus kehittyy nopeasti, siihen liittyy muita oireita, kuten huimausta tai kuulon nopeaa huononemista, tai se on toispuolista tai vaihtelee sydämen sykkeen tahdissa. Tinnituksesta kärsivän potilaan tutkimus voi olla aiheellinen myös sen toteamiseksi, olisiko syynä sairaus, jota voidaan hoitaa, esimerkiksi Ménièren tauti tai otoskleroosi.

Tinnitusaistimusta ei voi lääketieteellisin keinoin eliminoida. Pelkkä ääni ei kuitenkaan aina muodostu ongelmaksi, ja se voi myös vaimeta itsestään. Edellä mainitun TRT-hoidon lisäksi tinnitusta voidaan hoitaa äänihoidoilla, joissa käytetään kohinaa tai esimerkiksi luontoääniä, pyritään peittämään tinnitusta ja virkistetään kuulorataa.

Tinnituksen lääkehoidoista ei ole luotettavaa tutkimusnäyttöä. Joillekin voi silti olla apua sisäkorvan verenkiertoa parantavista lääkkeistä tai Ménièren taudissa nesteenpoistolääkkeestä. Hyvin häiritsevästä tinnituksesta kärsiviä voidaan joissakin tapauksissa auttaa seurannaisvaikutuksen, kuten masennuksen ja unettomuuden, hoidolla.

Kirjallisuutta

  1. Aarnisalo A. Korvien soiminen (tinnitus). Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitys 14.1.2020.
  2. Kim HJ, Lee HJ, An SY ym. Analysis of the prevalence and associated risk factors of tinnitus in adults. PLoS One 2015;10(5):e0127578. PMID: 26020239
  3. Tinnitus. DynaMed Plus [Internet]. Ipswich (MA): EBSCO Information Services. 1995 - . Record No. 116486, Tinnitus; (päivitetty 7.1.2021, luettu 3.7.2022). Vaatii käyttäjätunnuksen