Lapset ja nuoret kärsivät aikuisten tavoin erilaisista ahdistushäiriöistä ja pelkotiloista. Yleisesti ottaen lapsilla ja nuorilla ilmenevien ahdistushäiriöiden ja pelkotilojen diagnostiset kriteerit ja hoito vastaavat aikuisten vastaavia häiriöitä (ks. Paniikkihäiriö, Määräkohteinen pelko (fobia) ja Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö).

Erilaiset lievät ja ohimenevät ahdistusoireet, pelot ja kateudet ovat hyvin tavallisia ja kuuluvat lapsen normaaliin kehitykseen. Ehkä noin 5 % lapsista kärsii pitempään jatkuvista ja voimakkaammista ahdistus- ja pelko-oireista.

Ahdistus- ja pelko-oireiden syyt ja tausta ovat hyvin monitasoisia. Niihin vaikuttavat perinnölliset tekijät, lapsen synnynnäinen temperamentti, erilaiset sattumat ja traumaattiset kokemukset sekä perheen ilmapiiri.

Pikkulapsilla ja leikki-ikäisillä lapsilla ilmenee kuitenkin myös sellaisia ahdistus- ja pelkotiloja, joita ei samassa muodossa ilmene enää nuoruusiässä tai aikuisilla. Tällaisia häiriöitä ovat mm. lapsuusiän eroahdistushäiriö ja sisaruskateushäiriö.

Eroahdistushäiriössä lapsen ahdistuksen pääaiheena on eron pelko, joka pelko on ilmennyt ensi kerran jo varhaislapsuudessa. Eroon liittyvä ahdistus on voimakkuudeltaan selvästi epätavallista, ja se aiheuttaa huomattavia sosiaalisia ongelmia lapsen hoidossa. Lapsella on jatkuvia voimakkaita pelkoja erosta. Pelkoon liittyy haluttomuus irtaantua läheisestä ihmisestä, haluttomuus mennä nukkumaan olematta häntä lähellä sekä voimakkaat keholliset tuntemukset, kuten päänsärky, vatsakipu ja oksentelu, eron uhatessa. Unenaikaisten painajaisten sisältö on usein eron uhka. Eroahdistus aiheuttaa usein koulusta tai päiväkodista poisjäämistä.

Sisaruskateushäiriössä lapsella on normaalista sisaruskateudesta selvästi voimakkaampia kielteisiä tunteita nuorempaa sisarusta kohtaan. Ongelma ilmenee käytöksen taantumisena, jatkuvina kiukunpuuskina, huonovointisuutena, univaikeuksina ja uhmakkuutena. Käytös alkaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sisaruksen syntymästä ja jatkuu itsepäisenä yhtäjaksoisesti vähintään neljän viikon ajan.

Milloin hoitoon

Lapsen ahdistuneisuuden tai pelkojen ollessa selvästi tavanomaista voimakkaampaa ja viikosta toiseen jatkuvaa vanhemman kannattaa aina keskustella lähiviikkojen tai -kuukausien kuluessa tilanteesta lastenneuvolan, lastenpsykiatrin tai lastenpsykologin kanssa.

Lasten kirjallisuusterapiassa käytetyt sadut ja tarinat voivat auttaa vanhempia lastensa kasvatuksessa ja tukemisessa.

Lisää tietoa

Sourander A, Aronen E. Lastenpsykiatria. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 619-651.

Marttunen M, Kaltiala-Heino R. Nuorisopsykiatria. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 652-687.

Mäki S, Arvola P. Satu kantaa lasta – Opas lasten ja nuorten kirjallisuusterapiaan 1. Kustannus Oy Duodecim, 2009

Mäki S, Arvola P. Tarina tukee lasta – Opas lasten ja nuorten kirjallisuusterapiaan 2. Kustannus Oy Duodecim, 2009