Naisen seksuaalisessa kiihottumishäiriössä emätin ei riittävästi kostu eikä laajene. Myöskään ulkoiset sukupuolielimet eivät laajene, minkä seurauksena yhdyntä ei onnistu eikä tuota nautintoa tai se aiheuttaa emättimen kuivuuden vuoksi kipua. Satunnainen ja tilannekohtainen vaikeus kiihottua on tavallista, eikä se ole siten sellaisenaan luokiteltavissa häiriöksi, ellei ongelma ole toistuva ja vaikeuta olennaisesti sukupuolielämää.

Naisen kiihottumishäiriö voi olla luonteeltaan itsenäisesti syntynyt tai sairauteen liittyvä, yleistynyt tai vain tiettyyn tilanteeseen liittyvä (ks. Seksuaaliset toimintahäiriöt).

Kiihottumisvaikeus voi olla luonteeltaan puhtaasti psykologinen tai johtua erilaisista elimellisistä tai psykiatrisista sairauksista tai niiden hoidossa käytetyistä lääkkeistä. Syynä voivat olla seksuaalisuuteen liittyvä häpeä ja syyllisyyden tunteet, erilaiset traumaattiset kokemukset tai parisuhteeseen liittyvät monet ongelmat.

Vaihdevuosien jälkeen emättimen kostumisen vähyys johtuu naishormonin estrogeenin tason alenemisesta, jolloin ongelmaa voidaan hoitaa joko hormonihoidolla tai estrogeenia sisältävillä emätinvoiteilla. Imetyksen aikana emättimen kostuminen on monasti tavallista vähäisempää.

Monet elimelliset tai psykiatriset sairaudet tai niiden hoidossa käytetyt lääkkeet voivat heikentää naisen seksuaalista kiihottumisvaihetta. Tällaisia sairauksia ovat mm. diabetes, vakava masennustila ja pakko-oireinen häiriö. Lääkkeistä ja muista hoidoista ongelman voivat aiheuttaa mm. eräät verenpainelääkkeet, antihistamiinit, serotoninergiset masennuslääkkeet tai lantion seudun sädehoito.

Itsehoito

Seksuaalinen kiihottumisvaikeus vaikeuttaa nautinnon saamista yhdynnästä ja voi siten rasittaa muuten hyvin toimivaa parisuhdetta. Jos psykologiset tai parisuhteeseen liittyvät ristiriidat ovat ongelman taustalla, voi avoin keskustelu partnerin kanssa auttaa ongelman ratkaisussa. Vaihdevuosiin liittyvää limakalvojen kuivumista voi hoitaa hormonia sisältävillä emätinvoiteilla tai -puikoilla.

Saatavilla on useita hyviä itsehoitokirjoja.

Milloin hoitoon

Seksuaalisesta kiihottumisvaikeudesta kannattaa keskustella lähikuukausien aikana omalääkärin tai gynekologin kanssa, sillä ongelman taustalla voivat olla myös erilaiset elimelliset tai psykiatriset sairaudet tai käytetty lääkehoito. Jos ongelma on luonteeltaan itsepäinen eikä ratkea itsehoidollisin keinoin, kannattaa aina kääntyä joko gynekologin tai seksuaalisten toimintahäiriöiden hoitoon erikoistuneiden psykoterapeuttien tai seksologien puoleen. Sukupuolikumppanin osallistuminen hoitoon voi edesauttaa hoitoa olennaisella tavalla.

Kirjallisuutta

  1. Apter D, Väisälä L, Kaimola K (toim.). Seksuaalisuus. Kustannus Oy Duodecim 2007.
  2. Wincze JP, Weisberg RB. Sexual dysfunction: A guide for assessment and treatment. 3rd edition. The Guilford Press, New York 2015.
  3. Mattila A, Lönnqvist J. Seksuaalihäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 444-459.