Syyt

Keuhkokuume on nykyisin melko harvinainen lasten sairaus. Maassamme vuosittain arviolta vajaat 4 % alle 5-vuotiaista ja n. 1,5 % yli 5-vuotiaista sairastuu keuhkokuumeeseen. Keuhkokuumeessa (pneumonia) keuhkoon kertyy tulehdusnestettä paikallisesti tai laajemmin. Sen aiheuttajia ovat samat virukset ja bakteerit kuin ylähengitystietulehduksissa. Etenkin pienillä lapsilla keuhkokuume johtuu usein virusinfektiosta, mutta kouluikäisillä keuhkokuume on useammin bakteeriperäinen. Tyypillisiä aiheuttajaviruksia ovat RS-, rino-, parainfluenssa-, metapneumo- ja bokavirus kuten muissakin hengitystietulehduksissa. Tavallisin aiheuttajabakteeri on pneumokokki, joka saa aikaan voimakasoireisen tulehduksen. Klamydia ja mykoplasma sen sijaan aiheuttavat lieväoireisia keuhkokuumeita. Myös virusten ja bakteerien aiheuttamat sekainfektiot ovat tavallisia. Virusinfektiot (esim. influenssavirus) saavat aikaan hengitysteiden limakalvomuutoksia niin, että bakteerien on helpompi aiheuttaa keuhkokudoksen tulehdus.

Oireet

Keuhkokuumeen oireet ovat periaatteessa samat kuin muidenkin hengitystieinfektioiden: yskä ja kuume. Usein keuhkokuumetta aletaan epäillä silloin, kun kuumeinen lapsi vaikuttaa kohtuuttoman sairaalta ja väsyneeltä tai hänen tulehdusarvonsa ovat voimakkaasti suurentuneet.

Hengitys voi olla pinnallista ja tihentynyttä. Erityisesti pneumokokki voi aiheuttaa nopeasti alkaneen kuumeen, yleistilan heikentymisen, sekä tihentyneen hengityksen. Merkittävää on, että lapsilla pneumokokin aiheuttaman keuhkokuumeen alkuvaiheessa hengitystieoireet voivat olla vähäiset.

Rinnanpisto on harvoin merkki keuhkokuumeesta, vaan useimmiten se johtuu yskimisen aiheuttamasta rintakehän lihasten kipeytymisestä.

Kuumeen ja limaisen yskän jatkuminen normaalia pitempään voi myös viitata keuhkokuumeeseen. Erityisesti mykoplasmainfektiot aiheuttavat kouluikäisille pitkittynyttä yskimistä ilman korkeaa kuumetta tai muita yleisoireita. Pienillä lapsilla mykoplasma on harvinainen keuhkokuumeen syy.

Milloin on syytä hakea apua

Keuhkokuumetta epäiltäessä on aina syytä hakeutua hoitoon. Keuhkokuume voidaan todeta keuhkoja kuuntelemalla tai röntgenkuvauksella. Tulehduksen voimakkuutta arvioidaan myös laboratoriokokeiden avulla. Tyypillistä on, että pneumokokin aiheuttamassa keuhkokuumeessa tulehdusarvo CRP:n pitoisuus suurentuu voimakkaasti ja virusinfektioissa niukemmin. Aiheuttajamikrobin selville saamiseksi voidaan potilaasta ottaa myös verinäytteitä, mikä on perusteltua esim. mykoplasmainfektiota epäiltäessä.

Hyväksi havaittu käytäntö on hoitaa lasten keuhkokuume antibiootilla, vaikka aiheuttaja ei olisi tiedossa. Ongelma on se, että varmaa testiä erottamaan antibioottihoitoa vaativa keuhkokuume itsestään paranevasta ei ole, ja niinpä antibioottihoito katsotaan perustelluksi. Jos kyseessä on pieni lapsi, keuhkokuume on laaja-alainen tai siihen liittyy korkeaa kuumetta ja väsymystä, lapsi otetaan yleensä sairaalahoitoon muutamaksi päiväksi. Tällöin antibioottilääkitys annetaan ensi päivinä suonensisäisesti. Kotihoito suun kautta annettavalla antibiootilla on turvallista yli puolivuotiailla, hyväkuntoisilla lapsilla.

Lapset toipuvat keuhkokuumeesta hyvin ilman jälkitauteja. Pelottavasta maineestaan huolimatta lasten keuhkokuume on nykyisin hyvin hoidettavissa.

Ehkäisy

Lasten keuhkokuume kehittyy tavallisimmin ylähengitystietulehduksen jälkitautina, eikä sen ehkäisemiseksi ole paljon tehtävissä. Myöskään lapsilla, jotka ovat sairastaneet keuhkokuumeen, ei tarvita flunssan yhteydessä ennalta ehkäisevää antibioottilääkitystä tai muuta hoitoa.

Pneumokokkia vastaan on viime vuosina kehitetty rokote, ja sen mukaanotto lasten yleiseen rokotusohjelmaan syksyllä 2010 on vähentänyt keuhkokuumeen ilmaantuvuutta entisestään.

Kirjallisuutta

  1. Käypä hoito -suositus Alahengitystieinfektiot (lapset)
  2. Honkanen P. Keuhkokuume. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 18.11.2016.
  3. Korppi M, Seuri R. Milloin otan lapselta keuhkokuvan? Duodecim 2016;132(1):71-5
  4. Heiskanen-Kosma T. Lapsen keuhkokuume. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 22.3.2019.
  5. Korppi M, Peltola V. Keuhkokuume. Lasten infektiosairaudet, s. 67-73. Kustannus Oy Duodecim, 2019.