Seksuaalisissa toimintahäiriöissä jokin seksuaalisen käytöksen vaihe on muuttunut tavalla, joka häiritsee sukupuolielämää tai mielihyvän saamista seksuaalisuudesta. Seksuaalisissa toimintahäiriöissä voidaan erottaa seuraavia häiriöitä:

  • seksuaalisen halun häiriöt
  • seksuaalisen kiihottumisen häiriöt
  • seksuaalisen laukeamisen häiriöt
  • naisilla yhdyntäkipu
  • emättimen kouristus.

Sukupuolisen halun ongelmat ilmenevät yleensä seksuaalisen halun, mielikuvien ja aloitteellisuuden puuttumisena. Seksipakolla tai seksiaddiktiolla tarkoitetaan pakonomaista orgasmihakuista seksuaalista käytöstä, jossa seksiä käytetään alkoholi- tai päihderiippuvuuden tapaan keinona sisäisen tyhjyyden tunteen, itsetunnon ongelmien tai ahdistuksen ja masentuneisuuden lievittämiseen.

Seksuaalisen kiihottumisen ongelmat liittyvät miehillä seksuaalisen mielihyvän ja erektion, naisilla seksuaalisen mielihyvän ja emättimen kostumisen ja laajenemisen estymiseen (ks. Naisen sukupuolinen kiihottumisvaikeus ja Erektiohäiriö).

Seksuaalisen laukeamisen ongelmat liittyvät orgasmin tai siihen liittyvän nautinnon saamisen estymiseen, viivästymiseen tai heikkouteen (ks. Vaikeutunut siemensyöksy ja miehen orgasmihäiriöt ja Naisen orgasmihäiriö).

Seksuaalista yhdyntää haittaavia toimintahäiriöitä ovat miehillä ennenaikainen siemensyöksy ja naisilla yhdyntäkipu ja emätinkouristus.

Seksuaaliset toimintahäiriöt voivat olla primaarisia tai sekundaarisia. Primaarisille toimintahäiriöille on ominaista se, että ongelma on esiintynyt henkilön koko elämän ajan, kun sekundaarisissa ("hankinnaisissa") muodoissa kyseinen seksuaalinen toiminta on aikaisemmin toiminut aivan normaalisti.

Toinen tapa jaotella seksuaalisia toimintahäiriöitä liittyy niiden esiintymiseen eri tilanteissa. Yleistyneet toimintahäiriöt ilmenevät kaikissa olosuhteisessa riippumatta sukupuolikumppanista, tilanteesta tai seksuaalisen stimulaation luonteesta. Tilannetyyppisissä häiriöissä häiriö ilmenee vain tietyssä tilanteessa tai tietyn partnerin kanssa. Tällainen jaottelu auttaa selvitettäessä häiriön luonnetta ja syitä. Sekundaarisiin ja tilannetyyppisiin toimintahäiriöihin sisältyy useimmiten primaarisia häiriöitä helpommin hoidettavia ongelmia.

Seksuaaliset toimintahäiriöt voivat olla luonteeltaan puhtaasti psykologisia tai johtua erilaisista ruumiillisista tai psykiatrisista sairauksista tai niiden hoidossa käytetyistä lääkkeistä. Psykologisiin tekijöihin perustuvien seksuaalisten toimintahäiriöiden taustalla on usein seksuaalisuuteen liittyviä häpeän tai syyllisyyden tunteita, erilaisia traumaattisia kokemuksia tai parisuhteeseen liittyviä monia ongelmia.

Itsehoito

Seksuaaliset toimintahäiriöt ovat hyvin tavallisia ongelmia, jotka voivat monella lailla kaventaa elämänlaatua tai rasittaa muuten hyvin toimivaa parisuhdetta. Seksuaalisista toimintahäiriöistä kärsivän kannattaa aina keskustella ongelmasta avoimesti partnerinsa kanssa. Saatavilla on useita hyviä jokaiselle sopivia kirjoja, joiden tarjoamat neuvot voivat auttaa ongelmien rakentavassa ratkaisemisessa.

Milloin hoitoon

Seksuaalisista toimintahäiriöistä kärsivän kannattaa aina puhua ongelmastaan yleislääkärin, gynekologin tai urologin kanssa. Toimintahäiriön taustalla voi olla diagnosoimaton ruumiillinen tai psykiatrinen sairaus, jonka hoito voi poistaa seksuaalisen toimintahäiriön. Jos toimintahäiriö on jatkuva, aiheuttaa itselle olennaista kärsimystä, estää parisuhteen syntymisen tai aiheuttaa ongelmia parisuhteessa, toimintahäiriöstä on aina viisasta keskustella seksuaalisten toimintahäiriöiden hoitoon erikoistuneiden psykoterapeuttien tai seksologien kanssa. Sukupuolikumppanin osallistuminen hoitoon edesauttaa hoitoa olennaisella tavalla.

Kirjallisuutta

  1. Apter D, Väisälä L, Kaimola K (toim.). Seksuaalisuus. Kustannus Oy Duodecim 2007.
  2. Kontula O. Mielen seksuaalisuus – matka kiihottumisen alkulähteille. Kustannus Oy Duodecim, 2012
  3. Mattila A, Lönnqvist J. Seksuaalihäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 444-459.
  4. Wincze JP, Weisberg RB. Sexual dysfunction: A guide for assessment and treatment. 3rd edition. The Guilford Press, New York 2015.