Lihavuuden lääkehoidon yleisiä periaatteita

Lihavuuden hoitoon voi käyttää lääkkeitä, jos elintapamuutokset eivät yksin riitä. Lääkehoidon tavoite on tukea terveellisempiä elintapoja, ja niitä käytetään yhdessä ruokavalio- ja liikuntamuutosten kanssa.

Kylläisyyttä parantavien lääkkeiden käyttö (Mysimba®, Saxenda®, Wegovy®, Mounjaro®, Qsiva®) helpottaa usein huomattavasti ruokahalun hallintaa ja täten ruokavalioon kohdistuvia elintapamuutoksia. Ruokavaliomuutokset (mm. ateriarytmi, kasvisten ja, proteiinien saanti) pyrkivät omalta osaltaan parantamaan kylläisyyttä ja turvaavat ravintoaineiden saannin laihdutettaessa.

Rasvan imeytymistä estävän orlistaatti-lääkkeen käyttöön liittyvien haittavaikutusten hallinta edellyttää vähärasvaista ruokavaliota. Lihavuuden hoitoon tarkoitettua lääkettä voidaan terveillä ihmisillä käyttää, kun painoindeksi on yli 30. Henkilöillä, joilla on lihavuuteen liittyvä sairaus,, jota laihtuminen lieventää (esim. diabetes tai polven nivelrikko) , lääkehoitoa voidaan käyttää painoindeksin ollessa vähintään 27–28.

Lihavuuslääkkeiden teho vaihtelee yksilöllisesti, ja niiden vaikutusta arvioidaan yleensä ensimmäisen kerran muutaman viikon kuluttua aloituksesta. Lääkehoitoa pidetään tehokkaana, jos paino on 3–4 kuukauden kuluttua laskenut vähintään viisi prosenttia. Lääkkeen hyödyt voivat kuitenkin ilmetä myös muilla tavoin, kuten ruokahalun tasapainottumisena. Hoito on yleensä pitkäkestoista, ja sen tehoa sekä turvallisuutta tulee tarkkailla säännöllisesti. Tehoton lääke tai lääke, jolla on paljon haittavaikutuksia, tulee lopettaa. Jos lääke auttaa laihtumaan, sitä pyritään käyttämään useita vuosia, sillä lääkkeen avulla laihdutetut kilot tulevat usein nopeasti takaisin lopettamisen jälkeen.

Mysimba®

Mysimba® sisältää kahta eri lääkeainetta, naltreksonia ja bupropionia. Se vähentää ruokahalua. Naltreksonia käytetään myös alkoholiriippuvuuden hoitoon ja bupropionia nikotiiniriippuvuuden hoitoon. Jälkimmäistä käytetään lisäksi masennuksen hoidossa.

Mysimban® käyttö aloitetaan yhdellä tabletilla aamuisin. Annosta nostetaan vähitellen (esim. 1–2 viikon välein) neljään tablettiin päivässä (2 aamulla, 2 iltapäivällä/alkuillasta). Annosnostoa tulee jarruttaa, jos ilmenee runsaasti haittavaikutuksia.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentelu, ummetus, suun kuivuminen, univaikeudet, huimaus ja vapina. Verenpaine ja syke voivat nousta.

Mysimban® käyttöön liittyy vasta-aiheita, jotka on tarkistettava ennen lääkehoidon aloitusta. Lääkkeen käytön aikana alkoholin käytön on oltava kohtuullista.

Vuoden kestäneissä tutkimuksissa Mysimbaa® elintapahoidon rinnalla käyttäneet ovat laihtuneet noin 6 % ja pelkkää elintapahoitoa (lumelääkettä) saaneet noin 1,5 %.

Mysimba® on rajoitetusti peruskorvattava lihavuuden hoidossa.

Saxenda®

Saxenda® sisältää liraglutidia, joka on glukagonin kaltainen peptidi 1 (GLP-1) -suolistohormonin kaltainen lääke. Se vaikuttaa ruokahalua vähentävästi ja laskee verensokeria. Diabeteksen hoidossa käytettävä liraglutidivalmiste on nimeltään Victoza®.

Saxendaa® pistetään kerran päivässä, tyypillisesti aamuisin. Se aloitetaan pienellä 0,6 mg:n annoksella, jota nostetaan asteittain (esim. 1–2 viikon välein), kunnes saavutetaan 3,0 mg:n taso. Annosnostoa tulee jarruttaa, jos ilmenee runsaasti haittavaikutuksia.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentelu, närästys, ripuli, ummetus, vatsakipu ja ruoansulatushäiriöt. Verensokerin laskua voi esiintyä yhteiskäytössä joidenkin diabeteslääkkeiden, kuten insuliinin, kanssa.

Vuoden kestäneissä tutkimuksissa Saxendaa® elintapahoidon rinnalla käyttäneet ovat laihtuneet noin 8 % ja pelkkää elintapahoitoa (lumelääkettä) saaneet noin 2,5 %.

Saxenda® on rajoitetusti peruskorvattava lihavuuden hoidossa. Victoza® on korvattava erityisehdoin tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Wegovy®

Wegovy® sisältää semaglutidia, joka on glukagonin kaltainen peptidi 1 (GLP-1) -suolistohormonin kaltainen lääke. Se vaikuttaa ruokahalua vähentävästi ja laskee verensokeria. Diabeteksen hoidossa käytettävät semaglutidivalmisteet ovat nimeltään Ozempic® (pistettävä) ja Rybelsus® (tabletti).

Wegovya® pistetään kerran viikossa. Se aloitetaan pienellä 0,25 mg:n annoksella, jota nostetaan asteittain (kuukauden välein), kunnes saavutetaan 2,4 milligramman taso. Annosnostoa tulee jarruttaa, jos ilmenee runsaasti haittavaikutuksia.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentelu, närästys, ripuli, ummetus, vatsakipu ja ruoansulatushäiriöt. Verensokerin laskua voi esiintyä yhteiskäytössä joidenkin diabeteslääkkeiden, kuten insuliinin, kanssa.

Vuoden kestäneissä tutkimuksissa Wegovya® elintapahoidon rinnalla käyttäneet ovat laihtuneet noin 15 % ja pelkkää elintapahoitoa (lumelääkettä) saaneet noin 2,5 %.

Wegovy® ei ole peruskorvattava lihavuuden hoidossa. Ozempic® ja Rybelsus® ovat korvattavia erityisehdoin tyypin 2 diabeteksen hoidossa.

Mounjaro®

Mounjaro® sisältää tirtsepatidia, joka on kahden suolistohormonin (glukagonin kaltainen peptidi 1, GLP-1 sekä glukoosiriippuvainen insulinotrooppinen polypeptidi, GIP) vaikutusta matkiva lääke. Se vaikuttaa ruokahalua vähentävästi ja laskee verensokeria. Mounjaroa® käytetään sekä lihavuuden että diabeteksen hoitoon.

Mounjaroa® pistetään kerran viikossa. Se aloitetaan pienellä 2,5 mg:n annoksella, jota nostetaan asteittain (kuukauden välein). Annosnosto toteutetaan yksilöllisesti. Annosnostoa tulee jarruttaa, jos ilmenee runsaasti haittavaikutuksia. Suositellut ylläpitoannokset ovat 5, 10 ja 15 mg/viikko. Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat pahoinvointi, oksentelu, närästys, ripuli, ummetus, vatsakipu ja ruoansulatushäiriöt. Verensokerin laskua voi esiintyä yhteiskäytössä joidenkin diabeteslääkkeiden, kuten insuliinin, kanssa.

Vuoden kestäneissä tutkimuksissa Mounjaroa® elintapahoidon rinnalla käyttäneet ovat laihtuneet noin 22,5 % ja pelkkää elintapahoitoa (lumelääkettä) saaneet noin 2,4 %. Mounjarolla® ei ole vielä peruskorvattavuutta (6/2024 ).

Orlistaatti

Orlistaatti estää ohutsuolessa vaikuttavan lipaasi-entsyymin toimintaa. Lipaasi pilkkoo ravinnon rasvaa, ja sen toiminnan estäminen lääkkeellä vähentää rasvan imeytymistä suolen sisältä elimistöön.

Orlistaattitabletteja on kahta vahvuutta: Orlistat Sandoz® on 60 mg:n itsehoitovalmiste ja Orlistat Stada® 120 mg:n reseptivalmiste.Orlistaatti otetaan yleensä kolmesti päivässä (ennen aamupalaa, lounasta ja päivällistä).

Tavallisia sivuvaikutuksia haittavaikutuksia ovat ulosteiden rasvaisuus tai öljyisyys, ulostamispakko ja rasvaiset ulostetahrat, jotka ilmaantuvat liian rasvaisen ruoan nauttimisen jälkeen. Vähärasvaisella ruokavaliolla voidaan vähentää näitä oireita.

Ennen orlistaatin aloittamista on selvitettävä sen mahdolliset rajoitteet muiden lääkkeiden käytön kanssa. Orlistaatti voi vaikuttaa esimerkiksi kilpirauhaslääkkeiden, epilepsialääkkeiden ja amiodaronin sekä rasvaliukoisten vitamiinien imeytymiseen.

Kaksi vuotta kestäneissä tutkimuksissa orlistaattia elintapahoidon rinnalla käyttäneet ovat laihtuneet noin 7 % (60 mg) ja 8 % (120 mg) . Pelkkää elintapahoitoa ja lumelääkettä saaneet ovat laihtuneet noin 4,5 %.

Orlistaatti ei ole peruskorvattava lihavuuden hoidossa.

Muut lihavuuden hoitoon käytetyt lääkeaineet

Lihavuuden hoitoon on saanut myyntiluvan myös Qsiva®, joka on kahta lääkeainetta (fentermiini ja topiramaatti) sisältävä tablettilääke. Se ei ole vielä myynnissä Suomessa (6/2024 ).

Kirjallisuutta

  1. Lihavuus (lapset, nuoret ja aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lihavuustutkijat ry:n ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2024 (viitattu 22.4.2024). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi