Yleistä

Sydämen kammioiden supistumista ohjaavan sähköimpulssin johtumishäiriöstä aiheutuva haarakatkos ei läheskään aina aiheuta merkittävää haittaa sydämen pumppaustoiminnalle ja terveydelle.

Kammioiden seinämälihaksiin supistumisen aiheuttava impulssi kulkee kahden johtoradan kautta. Toinen huolehtii sydämen oikeasta, toinen vasemmasta kammiosta (ks. kuva). Tämän takia on kahdenlaisia haarakatkoksia: vasemman puolen haarakatkos (engl. lyhenne LBBB) ja oikean puolen haarakatkos (RBBB).

Kuva

Sähköimpulssin leviäminen sydämessä. Sydämen supistus alkaa sähköimpulssina sinussolmukkeesta (1) ja etenee eteisten kautta eteis-kammiosolmukkeeseen (2), josta impulssi etenee kammioihin johtoradan vasenta (3) ja oikeata (4) haaraa pitkin.

Haarakatkos ei sellaisenaan aiheuta oireita, joten sitä ei voi itse havaita, mutta se voidaan helposti todeta sydänfilmissä.

Oikea haarakatkos (RBBB)

Oikeassa haarakatkoksessa johtumishäiriö on oikean sydänkammion johtoradassa. Siitä käytetään lyhennystä RBBB, joka tulee englanninkielisestä termistä 'right bundle branch block'.

Oikeaa haarakatkosta tavataan silloin tällöin oireettomilla nuorilla tai keski-ikäisillä henkilöillä. Heillä se on yleensä aina terveydellisesti merkityksetön. Tällöin katkos ei vaikuta suorituskykyyn eikä siihen tavallisesti liity mitään varsinaisia sydänsairauksia. Jos nuorilla tai keski-ikäisillä henkilöillä oikean puolen haarakatkokseen ei liity mitään sydän- tai keuhkoperäisiksi epäiltäviä oireita, sydämen kuuntelun lisäksi tarvitaan vain kertaalleen sydämen ultraäänitutkimus.

Oikea haarakatkos voi joskus olla jopa synnynnäisen eteisväliseinäaukon tai muun oikovirtausvian ensimmäinen merkki, mutta tällöin sydämestä on samalla kuultavissa sivuääni. Keski-iällä ilmaantuva oikea haarakatkos voi joskus edeltää eteis-kammiokatkoksen ilmaantumista. Iäkkäämmillä henkilöillä oikean haarakatkoksen ilmaantuminen liittyy usein johonkin sydänsairauteen, esimerkiksi sydäninfarktiin, sydänlihastulehdukseen tai keuhkoveritulppaan, joskus keuhkoahtaumasairauteen.

Vasen haarakatkos (LBBB)

Vasemman puolen johtoradan katkos (LBBB, lyhenne sanoista 'left bundle branch block') on usein, mutta ei aina, merkki joko alkavasta oireettomasta tai jo oireita aiheuttavasta sydänsairaudesta. Sellaisia ovat esimerkiksi sepelvaltimotauti, sydänlihassairaudet ja läppäviat. Vanhuksilla haarakatkos on usein vain sydämen johtoratojen ikääntymisen tai jo tiedossa ja hoidossa olevan sydänsairauden seurauksena syntynyt muutos.

Aina kun sydänfilmissä todetaan tuore eli ennen havaitsematon vasen haarakatkos, tehdään sydämen kaiku- eli ultraäänitutkimus ja joskus muitakin sydäntutkimuksia mahdollisen sydänsairauden löytämiseksi. Vasen haarakatkos voi vaikuttaa sydämen pumppaustehoon, ja se saattaa pahentaa entisestään jo olemassa olevaa sydämen vajaatoimintaa.

Vasen etuhaarakekatkos (LAHB) on yleensä vaaraton johtumishäiriö. Vasen takahaarakekatkos (LPHB) voi olla merkki esimerkiksi sydäninfarktin aiheuttamasta lihasvauriosta.

Kirjallisuutta

  1. Parikka H. Haarakatkokset EKG:ssa. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online; vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 13.9.2018.
  2. Ylitalo K, Viitasalo M. Johtoradan katkokset. Kirjassa: Airaksinen J, Aalto-Setälä K, Hartikainen J, Huikuri H, Laine M, Lommi J, Raatikainen P, Saraste A (toim.). Kardiologia. Kustannus Oy Duodecim 2016, s. 463-464.