Käden toiminta voi rajoittua esimerkiksi reuman, muiden niveltulehdusten, sorminivelrikon sekä ranteen ja käden alueen vammojen yhteydessä.

Miksi pitää harjoitella?

Käden hyvän toiminnan perustan muodostavat ranteen ja sormien hyvä tunto, lihasvoima ja motoriikka. Ranne antaa tuen sormien voimankäytölle ja tarttumisotteille. Nivelten liikkeet tulee käydä läpi päivittäin joko aktiivisesti (itse liikuttaen) tai passiivisesti (toinen liikuttaa), jotta jäykistävää sidekudosta ei kehity nivelen ympärille.

Jos käsissäsi on kipua, käytä kylmähoitoa ennen liikeharjoituksia. Toiminta- tai fysioterapeutti ohjaa tarvittaessa liikkeiden suorittamisessa ja valitsee tarvittaessa sopivat harjoitusvälineet.

Harjoitukset

Seuraavia käden liikeharjoituksia voit tehdä esimerkiksi pöydän ääressä tai vaikkapa televisiota katsellessasi. Harjoittele joka päivä!

Liikkeitä 1–3 tehdessäsi tue aina pikkusormen puoleinen kämmensyrjä pöytää vasten ja pidä ranne suorana.

  1. Koukista sormet nivel niveleltä, aloita kärkinivelistä. Ojenna sormet suoriksi. Liike ylläpitää sormien nivelten liikkuvuutta.
  2. Vie peukalo pikkusormen tyveen ja nosta ylös. Liike ylläpitää peukalon nivelten liikkuvuutta.
  3. Harita sormet, pidä 5 sekuntia ja päästä käsi rennoksi. Liike vahvistaa käden pieniä lihaksia, tukee käden kaarevuutta ja pitää käden kauniina. Katso kuva A.
  4. Vie peukalo vuorotellen jokaisen sormen päähän pyöreällä otteella. Voit vastustaa liikettä toisen käden sormella. Liike harjoittaa pinsettiotetta. Katso kuva B.
  5. Purista palloa kaikilla sormilla, myös peukalolla. Pidä puristusta yllä 5 sekuntia ja päästä ote rennoksi. Huomioi puristamisen aikana, ettei sormien nivelissä tapahdu yliojentumista. Liike vahvistaa käden lihasvoimaa.
  6. Tue käsi kyynärvarresta kämmenpuoli alaspäin pöytään tai tuolin käsinojaan siten, että käsi jää ranteesta reunan ulkopuolelle. Taivuta ranne vuoroin ylös ja alas sormet rentoina. Liike ylläpitää ranteen liikkuvuutta ja lisää ojentajalihasten voimaa. Katso kuva C.
  7. Vaihda asento siten, että kämmenpuoli on ylöspäin. Taivuta ranne vuoroin ylös ja alas sormet rentoina. Liike ylläpitää ranteen liikkuvuutta ja lisää koukistajalihasten voimaa. Näitä liikkeitä voit tehdä myös kevyellä painolla.
Kuva

Käden harjoitusliikkeitä. Nivel- tai muun sairauden yhteydessä tehtäviä käsiharjoitteita. A. Sormet haritetaan 5 sekunnin ajaksi ja päästetään rennoiksi. B. Peukalo viedään jokaisen sormen päähän. C. Ranteen taivutus ylös ja alas (pinsettiotteen harjoitus).

Kirjallisuutta

  1. Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet. Käypä hoito -suositus | Julkaistu: 22.06.2022. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Työterveyslääkäriyhdistyksen asettama työryhmä.