Yöllinen kauhukohtaus (ICD-10-diagnoosikoodi F51.4) on unenaikainen voimakas pelkotila, jonka aikana unessa oleva lapsi tai aikuinen voi huutaa tai itkeä kauhuissaan. Kauhukohtaukset eroavat painajaisunista siinä suhteessa, että lapsi ei herää kohtaukseen eikä hän aamulla herättyään muista kohtausta.

Yölliset kauhukohtaukset ovat suhteellisen harvinaisia ja ilmenevät yleensä 4–12-vuotiailla lapsilla, mutta niitä voi esiintyä joskus myös aikuisilla.

Oireet

Yöllinen kauhukohtaus ilmenee iltayöstä syvän unen aikana. Kohtauksen aikana syvässä unessa oleva lapsi voi nousta istumaan, huutaa tai kirkua, potkia tai huitoa, hikoilla tai hengittää voimakkaasti, nousta sängystä ja kulkea ympäri huonetta. Häntä on vaikea herättää tai rauhoittaa, vaikka hänen silmänsä ovat auki. Kauhukohtaus kestää yleensä muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin.

Stressi, väsymys, univaje, ahdistuneisuus, kuume, outo paikka ja häly voivat lisätä kohtausten ilmenemistä. Migreeniin, aivovammoihin ja apneaan voi liittyä tavallista enemmän yöllisiä kauhukohtauksia. Lähisukulaisilla on keskimääräistä enemmän kauhukohtauksia.

Itsehoito ja hoito

Kauhukohtaukset ovat yleensä vaarattomia eivätkä edellytä mitään hoitoa, ellei niihin liity unissakävelyä tai huitomista, jotka voivat altistaa loukkaantumisille. Tiheästi toistuvina ne voivat häiritä lapsen tai perheen muiden jäsenten unta ja aiheuttaa päiväväsymystä. Jos kauhukohtaukset toistuvat usein, niitä voidaan vähentää etenkin aikuisilla joko bentsodiatsepiineilla tai masennuslääkkeillä.

Kauhukohtausten toistuessa on tärkeää tehdä makuuhuoneesta turvallinen, eli esimerkiksi kannattaa sulkea ovet ja ikkunat sekä poistaa teräväkulmaiset huonekalut. Säännöllinen uni-valverytmi ja illan rauhoittaminen turhalta hälinältä vähentävät kohtauksia. Jos lapsella esiintyy kohtauksia usein ja samaan aikaan, kohtausten ajankohdasta kannattaa pitää kirjaa ja herättää lapsi noin 15 minuuttia ennen kohtauksen tavallista ajankohtaa ja nukuttaa sen jälkeen uudelleen. Tärkeintä on olla rauhallinen ja myönteinen. Yölliset kauhukohtaukset eivät ole vaarallisia, ja iän myötä ne lähes aina häviävät.

Kirjallisuutta

  1. Partonen T, Lauerma H. Unihäiriöt. Kirjassa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T (toim.). Psykiatria. 12. painos. Kustannus Oy Duodecim 2017; s. 423-443.