Folaatti kuuluu B-ryhmän vitamiineihin (B9-vitamiini). Sen riittävä saanti on tärkeää sikiön normaalin kehityksen kannalta. Suomalaisten hedelmällisessä iässä olevien naisten folaatin saanti ravinnosta ei ole riittävää. Parhaita folaatin lähteitä ovat tuoreet vihreät kasvikset ja vihannekset, pavut, hedelmät ja marjat sekä täysjyväviljavalmisteet. Vitamiinivalmisteissa, ravintolisissä ja täydennetyissä elintarvikkeissa oleva muoto on foolihappo. Riittävä foolihapon saanti vähentää synnynnäisten epämuodostumien, erityisesti hermostoputken sulkeutumishäiriön, vaaraa.

Foolihappolääkitys kaikille odottajille

Runsaasti folaattia sisältävä ruokavalio on tärkeä jo raskautta suunniteltaessa ja koko raskauden ajan. Kaikille raskautta suunnitteleville ja odottaville äideille suositellaan 0,4 milligramman foolihappolääkitystä. Lääkitys pitäisi aloittaa viimeistään kaksi kuukautta ennen suunniteltua raskautta. Foolihapon käyttöä suositellaan ainakin 12. raskausviikkoon saakka. Riittävä B12-vitamiinin saanti on tärkeää foolihapon hyödyntämisen kannalta.

Apteekista saa 0,4 milligramman tabletteja ilman reseptiä. Myös raskausajan monivitamiinitabletit sisältävät tämän määrän.

Foolihappolisä riskitilanteissa

Lisäfoolihappo on tarpeen hermostoputken sulkeutumishäiriöiden ehkäisyssä raskauden suunnitteluvaiheesta alkaen ensimmäisen raskauskolmanneksen loppuun asti seuraavasti:

Päivittäin 1–4 milligrammaa foolihappoa tabletteina lääkärin harkinnan mukaan, jos

  • äiti sairastaa epilepsiaa, diabetesta, keliakiaa tai kroonista suolistotulehdusta
  • esiintyy runsasta alkoholinkäyttöä tai ruokavalio on erittäin yksipuolinen.

Päivittäin 4 milligrammaa foolihappoa tabletteina lääkärin harkinnan mukaan, jos

  • vaara saada hermostoputken sulkeutumishäiriötä sairastava lapsi on tavanomaista suurempi
  • perheessä on aiemmin ollut (vanhempien yhteisellä lapsella tai jommankumman vanhemman lapsella eri puolison kanssa tai äidillä tai isällä itsellään) keskushermostoputken sulkeutumishäiriö.

Lääkityksen on tapahduttava lääkärin valvonnassa. Ennen foolihappolääkityksen aloittamista sekä tarvittaessa myös sen aikana on syytä varmistaa, ettei potilaalla ole B12-vitamiinin puutetta. Jos foolihappolisää käytetään pidempään, annossuositus on enintään 0,4 milligrammaa päivässä 12. raskausviikolta eteenpäin.

Kirjallisuutta

  1. Uotila J. Äitiysneuvolatarkastukset ja neuvolassa annettu hoito. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 19.9.2022.
  2. HUS – Teratologinen tietopalvelu