Tässä artikkelissa käsitellään vaihdevuosien tyypillisimpien oireiden eli kuumien aaltojen ja hikoilun hoitoa. Emättimen limakalvojen kuivuudesta, unihäiriöistä sekä mielialasta ja haluttomuudesta on lisätietoa muissa artikkeleissa.

Elintapojen vaikutukset

Monipuolista ravintoa ja säännöllistä liikuntaa kannattaa suosia. Esimerkkinä suositeltavasta harjoittelusta voisi olla jooga. Oireet haittaavat vähemmän, kun yleiskunto on hyvä. Ylipainoisilla vaihdevuosihikoilua on enemmän kuin normaalipainoisilla, joten painonhallinta on tärkeää. Runsasta kahvinjuontia, voimakkaasti maustettua ruokaa ja tupakointia pitäisi välttää, koska ne pahentavat vaihdevuosioireita. Osteoporoosin ehkäisyssä tärkeitä ovat kalsium ja D-vitamiini. Jos niitä ei saa ruokavaliosta riittävästi, kannattaa käyttää apteekista saatavia valmisteita.

Liikunta

Suomalaisen tutkimuksen mukaan liikunnan lisäämisellä voidaan hiukan vähentää vaihdevuosioireita. Tutkimuksessa mukana olleet liikuntaryhmän naiset harjoittivat 50 minuuttia reipasta liikuntaa neljä kertaa viikossa. Verrokkiryhmään nähden liikuntaohjelmaan osallistuneiden naisten kuumien aaltojen määrä väheni ja koettu elämänlaatu parani erityisesti psyykkisen hyvinvoinnin alueilla. Vaikka oireet eivät poistuisi kokonaan, voi niiden osittainenkin väheneminen vaikuttaa työ- ja toimintakykyyn. Pitkäkestoinen ja rauhallinen liikunta saattaa auttaa univaikeuksiin. Tunnin kävelylenkkiä kannattaa kokeilla illalla pari tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Parhaita liikuntamuotoja osteoporoosin ehkäisyn kannalta ovat reipas kävely, rauhallinen hölkkä, portaiden kulkeminen, aerobic ja kuntosaliharjoittelu. Sen sijaan uinti ja pyöräily eivät suojaa luustoa. Muutoin uinti on vaihdevuosi-ikäiselle erinomainen laji. Säännöllinen liikunta parantaa myös liikkeiden hallintaa ja lihasten kuntoa.

Ruokavalio

Hyvä ravinto edistää terveyttä. Lisäksi oikealla ruokavaliolla voi olla vaikutusta vaihdevuosioireisiin. Monipuolinen ruokavalio yhdessä liikunnan kanssa edistää terveyttä ja ehkäisee lihavuutta. Kasvikset ja viljatuotteet ovat monipuolisen ruokavalion kulmakiviä. Viljatuotteissa on paljon terveellistä kuitua. Tärkeimpiä ovat täysjyväiset viljatuotteet. Niissä arvokkaat ravintoaineet ovat vielä tallella. Runsas kuidun saanti suojaa syöpätaudeilta, diabetekselta ja sydän- ja verisuonisairauksilta. Kasvikset, marjat ja hedelmät sisältävät myös kuituja. Lisäksi niissä on tärkeitä vitamiineja ja kivennäisaineita sekä vähän energiaa.

Riittävä kalsiumin ja D-vitamiinin saanti on erityisen tärkeää vaihdevuosi-iän ohittaneille naisille. Kalsiumvalmisteisiin voi turvautua, mikäli ravinnosta saa muuten kalsiumia liian vähän. Maitotuotteet ovat parhaimmillaan vähärasvaisina tai rasvattomina. Liha kannattaa usein korvata kalalla tai kasviksilla. Kalan monityydyttymättömät rasvahapot edistävät muun muassa sydämen ja verisuonten terveyttä ja kalaruoista saa myös D-vitamiinia. Tavallisesta suomalaisesta ruokavaliosta saadaan vähintään suositusten verran kaikkia välttämättömiä kivennäisaineita ja vitamiineja, mutta D-vitamiini on poikkeus. Sitä suositellaan käytettäväksi ainakin talvisaikaan 10–20 mikrogrammaa vuorokaudessa.

Alkoholi

Alkoholi vaikuttaa kehon estrogeenin määrään. Kohtuukäyttö suurentaa estrogeenipitoisuutta ohimenevästi, mutta runsas ja pitkäaikainen alkoholinkäyttö puolestaan pienentää sitä. Tämä saattaa aikaistaa vaihdevuosien alkamista.

Runsaalla alkoholinkäytöllä on haitallinen vaikutus luustoon. Alkoholinkäyttö suurentaa tapaturmavaaraa ja lisää siten luunmurtumia. Alkoholi on myös rintasyövän riskitekijä. Omaa alkoholinkäyttöään kannattaa seurata ja tarvittaessa puuttua siihen.

Tupakka

Tupakointi vaikuttaa vaihdevuosiin monella tavalla. Tupakoivien vaihdevuodet alkavat 2–3 vuotta aikaisemmin kuin tupakoimattomien. Lisäksi tupakointi lisää estrogeenin vähenemisestä johtuvia sairausriskejä: sydän- ja verisuonisairauksia, osteoporoosia ja kaatumisesta johtuvia reisiluun kaulan, ranteiden ja nilkkojen luunmurtumia. Tupakointi lisää myös välittömiä vaihdevuosioireita. Se pahentaa kuumia aaltoja ja vanhentaa ihoa ennenaikaisesti.

Tupakointi aiheuttaa lisäksi päänsärkyä, unettomuutta, väsymystä, hermostuneisuutta ja käsien vapinaa. Lopettamisesta on hyötyä vuosikymmeniä kestäneen runsaan tupakoinnin jälkeenkin. Tupakoinnin lopettamisen tueksi löytyy ohjeita.

Kasviestrogeenit ja rohdosvalmisteet

Tunnetuimpia kasviestrogeeneja ovat lignaanit ja isoflavonit. Näitä saadaan ruokavalion mukana. Ravintolisinä myydään tuotteita, joiden kasviestrogeenit ovat peräisin soijasta, puna-apilasta tai humalasta.

Kasvituotteista soijaa sekä siitä eristettyjä kasviestrogeenejä on tutkittu runsaasti vaihdevuosioireiden hoidossa, mutta niiden tehoa ei ole varmuudella tieteellisesti osoitettu. Myös erilaiset rohdosvalmisteet ovat suosittuja, mutta näyttöä niiden tehosta tai turvallisuudesta ei ole. Niillä voi myös olla vakavia, harvinaisia haittoja, esimerkkinä tähkäkimikin aiheuttamat maksavauriot. Aasialainen ruokavalio, jossa soijasta saadaan päivittäin 25–50 mg isoflavoneja, on turvallinen.

Muidenkaan niin sanottujen luonnonlääkkeiden ei ole havaittu tutkimuksissa helpottavan vaihdevuosioireita lumelääkettä paremmin. Tällaisia tutkimuksia on tehty esimerkiksi soijapuristeilla, helokkiöljyllä ja E-vitamiinilla. Internetin kautta tai vaikkapa ulkomailta ostettujen luontaisvalmisteiden sisällöstä ei ole takeita; tabletit voivat sisältää jotakin muuta kuin mitä paketin päällä sanotaan. Koska luontaistuotteiden tehoa vaihdevuosioireisiin ei ole voitu vakuuttavasti osoittaa, kannattaa aina kertoa lääkärille kasvirohdosvalmisteiden käytöstä.

Lääkehoidot

Bellergal® on valmiste, joka sisältää ergotamiinia, belladonna-alkaloideja (atropiinia) ja fenobarbitaalia. Näyttöä Bellergalin tehosta vaihdevuosioireiden hoidossa ei ole. Tästä syystä sitä ei ole kaupan myyntiluvallisena valmisteena, vaan sitä määrätään nykyään apteekissa valmistettavana ex tempore -lääkkeenä. Bellergal® on ongelmallinen lääke, koska se aiheuttaa yhteisvaikutuksia eri lääkkeiden kanssa. Näistä tärkein on vaikutus rintasyövän hoidossa käytettävän antiestrogeenin, tamoksifeenin, kanssa. Bellergal® heikentää sen vaikutusta, joten tamoksifeenia käyttäville rintasyöpäpotilaille tätä valmistetta ei yleensä suositella.

Varsinaisista lääkevalmisteista ainoat, joilla on osoitettu olevan jonkin verran tehoa kuumien aaltojen hoidossa ovat niin sanotut serotoniinin takaisinoton estäjät (SSRI- ja SNRI-lääkkeet) sekä gabapentiini. Ne ovat reseptilääkkeitä. Vaihdevuosioireiden hoitoon tarvitaan pienempiä annoksia kuin käytettäessä näitä lääkkeitä mielialaoireiden hoitoon. Esimerkkejä lääkkeistä ovat venlafaksiini 37,5–75 mg:n, paroksetiini 20 mg:n ja sitalopraami 10–20 mg:n annoksilla. Paroksetiini ja venlafaksiini vähentävät kuumien aaltojen ilmaantumista ja voimakkuutta 40–60 %, mutta haittavaikutuksina voi esiintyä päänsärkyä, huimausta, suun kuivumista, pahoinvointia tai unettomuutta. Venlafaksiinin käyttöä suositaan rintasyöpäpotilailla. Sitalopraamista on näyttöä vaihdevuosiin liittyvien unihäiriöiden hoidossa. Gabapentiinin annostus on 300 mg kolmesti vuorokaudessa. Sen teho on verrattavissa SSRI-lääkkeisiin. Senkin kohdalla haittavaikutukset, kuten huimaus ja unihäiriöt, rajoittavat käyttöä. Mikäli päädytään kokeilemaan edellä mainittuja valmisteita kuumien aaltojen hoitoon, kannattaa aloittaa pienellä annoksella ja lisätä sitä tarpeen mukaan hankalien haittavaikutusten minimoimiseksi. Kokonaisuudessaan näiden lääkkeiden teho asettuu estrogeenin ja lumelääkkeen väliin.

Keinoja vaihdevuosioireiden lievittämiseen

Miten helpottaa vaihdevuosioireita, kuumia aaltoja ja hikoilua?

  • Liiku säännöllisesti ja monipuolisesti.
  • Vältä ruokia ja juomia, jotka laukaisevat kuumia aaltoja. Tällaisia ovat makeat, suolaiset, kuumat ja voimakkaasti maustetut ruoat, kahvi, tee, alkoholi ja kolajuomat.
  • Lopeta tupakanpoltto.
  • Yritä rentoutua. Itsensä rentouttaminen kuuman aallon aikana voi vähentää sen voimakkuutta.
  • Akupunktion hyödystä vaihdevuosioireiden hoidossa on ristiriitaisia tuloksia, mutta sitä voi kokeilla.
  • Keksi viilentymiskeinoja: tuuleta hyvin, ota viileitä suihkuja, pidä ikkunoita auki ja vältä paksuja vaatteita yöllä.

Kirjallisuutta

  1. Tiitinen A. Vaihdevuosioireet ja hormonihoito. Lääkärin tietokannat / Lääkärin käsikirja [online, vaatii käyttäjätunnuksen]. Kustannus Oy Duodecim. Päivitetty 17.12.2022.
  2. Luoto R, Mikkola T, Tomas E. Elintapojen merkitys vaihdevuosi-iässä. Duodecim 2012;128(1):5–6.
  3. Laine K, Korhonen T, Itkonen M. Pulmallinen Bellergal. Terveysportti / Duodecim Lääketietokanta. Julkaistu 28.9.2011
  4. Suvanto-Luukkonen E, Tapanainen J. Serotoniinilääkkeistä hyötyä vai haittaa vaihde-vuosioireiden hoidossa? Duodecim 2006;122(17):2064–6.