Jälkikaihin yleisyys

Jälkikaihia esiintyy yli 10 prosentilla kaihileikatuista 3–5 vuoden sisällä kaihileikkauksen jälkeen.

Jälkikaihin syyt

Kaihileikkauksessa silmään jää peitto- eli epiteelisoluja. Osalla potilaista nämä epiteelisolut samentavat kapselipussin takapintaa ja aiheuttavat jälkikaihin.

Jälkikaihin riskitekijät

Jälkikaihille altistavat ikä sekä kaihileikkauksessa silmään jäävät epiteelisolut. Myös silmään asetetun tekomykiön materiaali ja linssin muoto vaikuttavat alttiuteen saada jälkikaihia.

Jälkikaihin oireet

Jälkikaihissa oireet voivat olla samantyyppisiä kuin kaihissa. Selkein oire on näöntarkkuuden heikentyminen kaihileikkauksen jälkeen. Häikäistyminen ja myös hämäränäön heikkeneminen voivat olla oireina.

Milloin hoitoon

Lääkäriin on syytä hakeutua, jos kaihileikkauksen jälkeen ilmenee näöntarkkuuden heikkenemistä, häikäistymistä tai hämäränäön heikkenemistä.

Jälkikaihin toteaminen

Yleislääkäri voi todeta jälkikaihin punaheijasteen vähentymisenä. Silmälääkärin tekemässä biomikroskooppitutkimuksessa jälkikaihi tulee luotettavimmin esiin.

Jälkikaihin hoito

Jälkikaihi poistetaan biomikroskooppiin yhdistetyn laserin avulla potilaan istuessa. Silmä puudutetaan paikallisesti annosteltavilla silmätipoilla. Avustaville henkilöille asetetaan suojalasit. Silmän pintaan asetetaan linssi toimenpiteen ajaksi ja jälkikaihi poistetaan laserin avulla.

Jälkikaihin seuranta

Potilaat voivat käydä omalla silmälääkärillä silmän terveystarkistuksessa kuukauden kuluttua toimenpiteen suorittamisesta. Jos jälkikaihin poiston jälkeen takakapselin lehdet kääntyvät uudelleen optiselle akselille tai osa niistä jää haittaamaan, voidaan harkita laserkäsittelyn toistamista.

Kirjallisuutta

  1. Seppänen M. Jälkikaihin poisto (YAG-laser kapsulotomia). Kirjassa: Seppänen M, Holopainen N, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018, s. 418.