Silmän vetistys ja kyynelnesteen ylimääräinen valuminen poskelle voivat johtua kyyneltien tukoksesta.

Kyyneltie on reitti, jota pitkin kyynelneste normaalisti poistuu silmän pintaosasta. Se tapahtuu luomen reunalla olevien aukkojen (ns. kyynelpisteiden) kautta nestettä kuljettaviin tiehyisiin, sieltä kyynelpussiin ja edelleen nieluun (ks. kuva ).

Kuva

Kyyneltiet. Kyyneleet syntyvät silmäkuopassa olevissa kyynelrauhasissa. Niistä kyynelneste leviää suojaamaan silmän näkyviä osia. Kyyneneste poistuu kyynelpisteiden kautta kyynelpussiin ja kulkeutuu sieltä nenäkäytäviin.

Jos kyyneltiessä on osittainen tai täydellinen tukos missä tahansa reitin kohdassa, kyynelet eivät pääse poistumaan normaalisti ja valuvat poskelle. Häiriö voi johtaa myös toistuviin tulehduksiin silmän alueella.

Kyyneltietukos voi aikuisella johtua esimerkiksi ikääntymisen tuomista muutoksista tai toistuvista silmän alueen tulehduksista. Pienillä lapsilla kyyneltietukos on usein rakenteellinen, ja jos kyyneltie ei aukea kasvun myötä, voidaan joskus tarvita toimenpide kyyneltien avaamiseksi.

Syyt ja riskitekijät

Aikuisilla ikääntymisestä johtuvat luomen rakenteiden muutokset, kuivasilmäisyys ja toistuvat sidekalvotulehdukset altistavat kyynelteiden tukokselle, kuten myös kyyneltien alueen kasvaimet ja kasvojen alueen sädehoidot.

Pienillä lapsilla kyyneltietukos on usein rakenteellinen, ja kyyneltiet avautuvat useimmiten kasvun myötä.

Silmän alueen leikkaukset, nenän sivuonteloiden tulehdukset, allergiaoireet ja kasvojen alueen vammat voivat myös olla altistavina tekijöinä.

Oireet

Silmä vetistys ja kyynelnesteen valuminen poskelle sekä toistuvat sidekalvotulehdukset voivat olla merkkeinä tukoksesta. Rähmä, märkäinen ja limainen erite ja silmän alueen kipu voivat viitata tukokseen.

Tutkimukset

Yleislääkärin vastaanotolla tutkitaan luomen reunan asento ja todetaan sen mahdolliset virheasennot sekä se, onko kyynelpiste kosketuksissa silmän pintaan. Samoin tutkitaan, tuleeko kyynelpistettä painaessa märkää tai limaa. Alue tunnustellaan ja pyritään huomioimaan kasvaimen mahdollisuus.

Yleislääkäri voi harkita kyyneltiehyen huuhtelua. Jos kyyneltiehyen huuhtelussa todetaan voimakas vastus, ohjataan potilas usein silmälääkärin jatkohoitoon.

Silmälääkärin tutkimukset

Muiden tutkimusten lisäksi silmälääkäri huomioi myös mahdolliset sarveiskalvon ja sidekalvon sairaudet. Tarvittaessa sarveiskalvolta ja sidekalvolta voidaan ottaa tulehdusnäytteitä.

Jos silmien alueelta löydetään patti, joka viittaa kasvaimeen, siitä otetaan tarvittaessa näytepala ja sen poistoa harkitaan. Kyynelteistä voidaan ottaa tietokonekerroskuvaus tai magneettikuvaus.

Hoito

Kyynelteiden tukoksessa hoitona on usein kyynelteiden huuhtelu. Jos huuhtelulla ei saada riittävää tulosta, voidaan harkita leikkaushoitoa (kyynelpussin kohdalla tai sen alapuolella olevassa tukoksessa esimerkiksi ns. DCR, dakryokystorhinostomia). Leikkauksen suorittaa usein korvalääkäri tai silmälääkäri.

Jos tukos on ylemmissä rakenteissa (ennen kyynelpussia), voidaan hoitona käyttää kyynelteiden putkitusta ja tarvittaessa arpikudoksen poistoa.

Kirjallisuutta

  1. Leivo T. Kyyneltietukos. Kirjassa: Seppänen M, Holopainen N, Kaarniranta K, Setälä N, Uusitalo H (toim.). Silmätautien käsikirja. Kustannus Oy Duodecim 2018.