Humpuukin maailmaa

Kaikessa bisneksessä on valitettavasti mukana myös huijareita, eikä elintarvikebisnes ole siitä poikkeus. Vaikka valtaosa Suomessa toimivista elintarvikealan yrityksistä toimiikin vastuullisesti ja lainsäädäntöä noudattaen, joukkoon mahtuu myös vähemmän vastuullista toimintaa.

Terveyttä tavoittelevat ja erityisesti sairauksista kärsivät ihmiset ovat houkuttelevia uhreja huijareille. Huijarit levittävät humpuukituotteista valheellista tietoa ja jättävät olennaisia asioita kertomatta. Huijareiden tavoitteena on maksimoida rahallinen voitto lainsäädännön vastaisia keinoja käyttäen.

Humpuukin ja huuhaan levittäminen vahingoittaa kuluttajia ja vastuullisesti toimivia elintarvikealan yrityksiä. Kuluttajilla on pelissä sekä rahat että oma terveys. Huijareiden toiminta pilaa koko alan maineen ja vaikeuttaa vastuullisesti toimivien yritysten mahdollisuuksia selvitä kovasta kilpailusta.

Elintarvikkeiden markkinointia säädellään lainsäädännöllä ja valvotaan osana muuta elintarvikevalvontaa. Valvontaviranomaisten on kuitenkin mahdotonta kitkeä pois kaikki humpuuki netissä ja somessa koko ajan lisääntyvän tiedon seasta. Kuluttajien kannattaakin opetella itse tunnistamaan humpuuki, jotta voi suojata rahojaan ja omaa tai läheistensä terveyttä.

Jos tunnet tulleesi petetyksi, voit elintarvikkeen koostumukseen ja pakkausmerkintöihin liittyvissä asioissa ottaa yhteyttä asuinkuntasi elintarvikevalvontaviranomaiseen. Tilausansoissa sekä muissa riitatilanteissa auttaa kuluttajaneuvonta.

Onko tämä humpuukia?

Humpuukituotteelle on tyypillistä, että tuotteen ominaisuuksista ja vaikutuksista annetaan katteettomia lupauksia. Tuotteeseen kannattaa suhtautua erityisen kriittisesti, kun sen markkinointiin liittyy seuraavanlaisia piirteitä:

 • Tuotteen vaikutus kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta.
  • Painosi putoaa 10 kg viikossa
  • Painosi laskee, vaikka syöt ja liikut kuten ennenkin
  • Kasvojesi rypyt siliävät hetkessä
 • Tuotetta markkinoidaan ylisanoilla, vähättelemällä muita tuotteita tai vaikeilla termeillä.
  • Uusi, kauan odotettu ihmeaine
  • Et tule toimeen ilman tätä tuotetta
  • Tuplasti tehokkaampi kuin kaikki muut
 • Tuotteesta annetaan mielikuva, että se on "melkein lääke".
  • Toimii kuin lääke
  • Valmistettu lääketehtaassa
  • Täysin luonnollinen ja turvallinen
  • Käytetty jo pitkään perinteisessä kansanlääkinnässä
 • Markkinoinnissa käytetään uhkailua tai herätetään pelkoa.
  • Neutraloi myrkyt ja haitalliset aineet kehostasi
  • Puutos aiheuttaa vakavia sairauksia
  • Lapsesi koulumenestys voi riippua tästä tuotteesta
 • Tuotetta myydään viittaamalla yksittäisen lääkärin tai viranomaisen suosituksiin tai hyväksyntään.
  • Lääkäri X suosittelee
  • Ruokaviraston hyväksymä
  • Sadat tyytyväiset kuluttajat kertovat
 • Kyseessä voi olla myös tilausansa.
  • Tuotetta markkinoidaan ilmaisena koe-eränä, vaikka kyseessä onkin sitoutuminen maksulliseen kestotilaukseen tai vuoden määräaikaiseen sopimukseen
  • Lupaillaan palkintoja kilpailuista, joihin et ole osallistunut
  • Luvataan suuria myyntituloja verkostomyyjänä
 • Myyjä vaikuttaa epämääräiseltä.
  • Ei suomen- ja ruotsinkielisiä pakkausmerkintöjä
  • Kieli on kömpelöä, sisältää paljon virheitä ja on käännetty käännöskoneen avulla
  • Ei tietoa koostumuksesta tai käyttöohjeista
  • Ei tietoa myyjän yhteystiedoista tai sopimusehdoista

Elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on kielletty

Elintarvikkeista on aina annettava totuudenmukaiset ja riittävät tiedot, eikä kuluttajaa saa johtaa harhaan katteettomilla lupauksilla tai pelotella. Tämä koskee pakkausmerkintöjä, nettisivuja, verkkokauppoja, digitaalista markkinointia, some-markkinointia, esitteitä, mainoksia ja kaikkea muuta markkinointia.

Lääkkeellisiä käyttötarkoituksia voi esittää vain lääkkeistä. Elintarvikelainsäädäntö kieltää elintarvikkeiden lääkkeellisen markkinoinnin. Elintarviketta ei siis saa markkinoida väitteillä tai edes mielikuvilla, että tuote voisi ennalta ehkäistä, hoitaa tai parantaa ihmisen sairauksia.

Jos elintarviketta markkinoidaan lääkkeellisin väittein, kannattaa muuhunkin markkinointiin suhtautua epäillen. Jos tässä asiassa rikotaan lainsäädäntöä, mikä kaikki muu markkinoinnissa on humpuukia?

Kiellettyjä lääkkeellisiä väitteitä ovat esimerkiksi lupaukset, joiden mukaan tuote

 • suojaa sydän- ja verisuonisairauksilta
 • alentaa kohonnutta verensokeria
 • parantaa kipeän kurkun ja flunssan
 • poistaa niveltulehduksen ja selkäsäryn
 • auttaa anemiaan, tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, osteoporoosiin tai muihin sairauksiin

Elintarvikkeiden markkinoinnissa hyväksytyt ravitsemus- ja terveysväitteet

Elintarvikkeen sisältämistä ravintoaineista ja niiden mahdollisista terveysvaikutuksista voi esittää vain Euroopan komission hyväksymiä ravitsemus- ja terveysväitteitä.

Ravitsemusväite kertoo elintarvikkeen ravintosisällöstä, kuten "sisältää kalsiumia" tai "runsaskuituinen". Ravitsemusväitteille on määritelty, kuinka paljon elintarvikkeen on sisällettävä kyseistä ravintoainetta, jotta ravitsemusväitettä saa käyttää. Tällä pyritään varmistamaan, että elintarvikkeen markkinoinnissa kerrotaan vain sellaisista ravintoaineista, joita tuote sisältää merkitseviä määriä.

Terveysväite on elintarvikkeen terveyshyötyjä käsittelevä väite, kuten "Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina". Elintarvikkeiden markkinoinnissa saa käyttää vain hyväksyttyjä terveysväitteitä tai niin sanottuja kasviperäisten aineiden odotuslistalla olevia terveysväitteitä.

Tieteellisessä lehdessä julkaistu tutkimus ei vielä oikeuta terveysväitteen käyttöön markkinoinnissa, vaan väitteelle on haettava virallista hyväksyntää. Vain sellaiset väitteet hyväksytään käyttöön, joilla on vahva tieteellinen näyttö tukenaan ja jotka muutenkin täyttävät elintarvikelainsäädännön vaatimukset.

Jokaiselle hyväksytylle terveysväitteelle on annettu käyttöehdot. Niissä määritellään, kuinka voimakkaasta terveysvaikutuksesta on luvallistua puhua ja kuinka paljon elintarvikkeen on sisällettävä väitteen kohteena olevaa ainetta, jotta kyseistä terveysväitettä voi käyttää elintarvikkeen markkinoinnissa.

Elintarvike vai lääke?

Ravintolisät ovat elintarvikkeita, vaikka ne muistuttavat ulkonäöltään ja käyttötavaltaan enemmän lääkkeitä kuin tavanomaisia elintarvikkeita. Ravintolisät voivat olla pillereitä, kapseleita, uutteita sekä muita vastaavia pieninä määrinä annosmuodossa nautittavia nesteitä ja jauheita.

Sekä ravintolisänä, lääkevalmisteena että CE-merkittynä lääkinnällisenä laitteena voidaan myydä hyvin samankaltaisia valmisteita. Nämä tuotteet on mahdollista erottaa pakkausmerkinnöistä, sillä niissä kerrotaan, millä myyntinimekkeellä valmistetta myydään. Elintarvikkeena myytävän ravintolisän myyntinimike on "ravintolisä".

Ravintolisiä käytetään täydentämään ruokavaliota niiden sisältämien ravintoaineiden tai muiden ravitsemuksellisesti tai fysiologisesti vaikuttavien aineiden avulla. Usein monipuolinen ruokavalio riittää kuitenkin kattamaan vitamiinien ja muiden ravintoaineiden tarpeen. Ravintolisät eivät siis ole ihmepillereitä eikä niillä ole tarkoitus korvata monipuolista ruokavaliota.

Elintarvikkeilla ei ole ennakkohyväksyntää

Suurin osa elintarvikkeista on sellaisia, joiden koostumusta ja valmistusaineiden turvallisuutta viranomaiset eivät ole ennakkoon tutkineet eivätkä arvioineet. Ravintolisätkään eivät tule markkinoille lupamenettelyn kautta, jossa niiden turvallisuus tai vaikutukset arvioitaisiin etukäteen lääkkeen tavoin. Ravintolisän markkinoille tuovan toimijan tulee kuitenkin tehdä tuotteesta ilmoitus Ruokavirastoon valvonnan helpottamiseksi ja kohdistamiseksi.

Elintarvikealan toimija eli yritys on vastuussa siitä, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja myös muilta osin niitä koskevien määräysten mukaisia. Yrityksen tulee itse omavalvonnallaan varmistaa, että elintarvike täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Elintarvikkeiden viranomaisvalvonta kohdistuu yritysten omavalvontaan. Näytteitä markkinoilla olevista tuotteista otetaan pistokoeluontoisesti. Tällöin tutkitaan etupäässä koostumusta, pakkausmerkintöjä, mikrobiologista ja aistinvaraista koostumusta sekä haitallisia aineita. Markkinoilla olevista tuotteista voidaan vuosittain tutkia vain pieni osa.

Viranomainen puuttuu tuotteen myyntiin, jos on tiedossa, että tuote on terveydelle haitallinen tai jos siitä annetut tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.

Tarkkana verkossa

Laittomia elintarvikkeita on mahdoton tunnistaa laillisista tuotteista pelkästään verkossa olevien kuvien ja tietojen perusteella. Suorastaan petoksellista toimintaa on havaittu esimerkiksi laihdutukseen, kehonrakennukseen ja seksuaalisen kyvyn lisäämiseen tarkoitetuissa tuotteissa. Tiedossa on tapauksia, joissa luonnolliseksi ja turvalliseksi mainostetuista tuotteista on löytynyt terveydelle vaarallisia lääkeaineita tai jopa muuntohuumeita.

Eri maiden välillä on eroa siinä, mitkä tuotteet luokitellaan lääkkeiksi. Siksi ulkomaisissa verkkokaupoissa myytävät ravintolisät voivat olla Suomen lainsäädännön mukaan lääkkeitä. Lääkevalmisteiden hankkiminen ja vastaanottaminen ETA-alueen ulkopuolelta on kielletty. Laittomaan lääkekauppaan liittyvän riskin kantaa yksinomaan lääkkeen maahantuoja tai tilaaja. Ulkomaisista verkkokaupoista elintarvikkeita tilaavan tulee siis olla tarkkana, ettei vahingossa syyllisty laittomaan lääkekauppaan.

Lisätietoa:

Vinkkejä elintarvikkeiden turvalliseen verkko-ostamiseen:

Vinkkejä ravintolisien käyttöön

 • Käytä ravintolisiä vain todettuun tarpeeseen täydentämään ruokavaliota.
 • Noudata aina pakkauksessa olevaa käyttöohjetta.
 • Ennen kuin annat ravintolisää lapselle, varmista sen soveltuvuus lapselle esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiselta. Lapsi voi reagoida tuotteeseen eri tavalla kuin aikuinen.
 • Ostamalla ravintolisät suomalaisesta kaupasta, luontaistuotekaupasta tai apteekista, tiedät mihin ottaa yhteyttä, jos et ole tyytyväinen tuotteeseen. Tuntemattomalta taholta internetistä tai postimyynnistä ostaminen voi olla riski!
 • Kerro ravintolisän käytöstä aina lääkärillesi, jotta taudinmäärityksessä ja hoidossa osataan ottaa huomioon ravintolisän käyttö sekä mahdolliset lääkkeen ja ravintolisän yhteisvaikutukset.
 • Jos saat tai epäilet saaneesi ravintolisästä haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin tai kerro oireistasi apteekin henkilökunnalle. Lääkealan ammattilainen kirjaa oireesi ja lähettää kuvauksen tiedoksi valvontaviranomaiselle. Kerro haittavaikutuksista myös oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka tehtävänä on ravintolisien valvonta.
 • Mikäli tilaat internetistä valmisteita, ota selvää, voidaanko valmistetta pitää Suomessa lääkkeenä. Lääkkeiden tilaamisessa postin kautta on rajoituksia.

Lisätietoa: