Pakkausmerkintöjä koskevat säädökset

Elintarvikkeista ei voi sanoa mitä tahansa, vaan merkinnät ovat tarkasti säädeltyjä. Tärkeimpänä lainsäädännön lähtökohtana voidaan pitää niin sanottua "Kuluttajainformaatioasetusta" (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 1169/2011), joka koskee elintarviketietojen antamista kuluttajille.

Euroopan tasolla lainsäädännön taustalla toimiva asiantuntijaorganisaatio on EFSA, European Food Safety Authority, jonka asiantuntijoista koostuvat paneelit tekevät yhteenvetoja, lausuntoja ja arvioita muun muassa elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin tai ravitsemus- ja terveysväitteisiin liittyen.

Kansallisella lainsäädännöllä tarkennetaan edelleen mm. elintarviketietojen antamista kuluttajille, suolamerkintöjä tai alkuperämaan ilmoittamista. Suomessa Ruokavirasto toimii kansallisena asiantuntijaorganisaationa. Elintarvikkeiden ravitsemuksellista laatua pyritään lisäksi edistämään Suomessa esimerkiksi Sydänliiton ja Diabetesliiton toimesta.

Pakolliset pakkausmerkinnät

Pakollisten pakkausmerkintöjen avulla annetaan elintarvikkeista yhdenmukaiset perustiedot. Pakollisia merkintöjä elintarvikkeissa ovat mm.

 • elintarvikkeen nimi
 • ainesosaluettelo, jossa allergeenit ja intoleranssia aiheuttavat aineet ja tuotteet ovat korostettuina
 • paino tai tilavuus
 • sisällön määrä
 • tiettyjen ainesosien tai ainesosaryhmien määrä
 • vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta (erätunnus)
 • valmistajan, pakkaajan tai myyjän nimi sekä osoite
 • ravintoarvoilmoitus
 • tarvittaessa alkuperämaa tai lähtöpaikka
 • tarvittaessa säilytysohje
 • tarvittaessa käyttöohje
 • tarvittaessa varoitusmerkinnät.

Allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista ilmoitetaan esimerkiksi gluteenia sisältävät viljat, pähkinät tai kalat ja kalatuotteet. Pakkausmerkintöjen avulla voi tarkistaa ja tarvittaessa välttää näitä ainesosia ruokavaliossaan.

Luonnonmukaista tuotantoa kuvaa EU:n luomumerkki, joka on pakollinen kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Kyseisen merkin yhteydessä on ilmoitettava, missä tuotteen raaka-aineet on tuotettu.

Vapaaehtoiset pakkausmerkinnät

Esimerkkejä vapaaehtoisista merkinnöistä

 • Hyvää Suomesta -merkki (Joutsenlippu), joka on suomalaisen ruoan alkuperämerkki
 • Avainlippumerkki, joka kertoo tuotteen olevan valmistettu Suomessa (kotimaisuusasteen on oltava yli 50 %)
 • Sirkkalehtimerkki, joka kertoo puutarhatuotteiden, kuten vihannesten, marjojen ja hedelmien, sekä ruokaperunan suomalaisuudesta
 • Maakuntien parhaat -merkki, vaativa ProAgria Keskusten liiton myöntämä kotimaisuusmerkki, jonka käyttö edellyttää erittäin korkeaa kotimaisuusastetta
 • Aurinkomerkki (Luomu, valvottua tuotantoa) kertoo tuotteen olevan suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Merkki ei kerro tuotteen alkuperämaata, eli tuote voi olla myös luonnonmukaisesti tuotettu ulkomainen elintarvike.
 • Sydänmerkki kertoo tuotteen ravitsemuksellisesta laadusta. Sydänmerkin omaava tuote on tuoteryhmässään parempi valinta suolan määrän sekä rasvan laadun ja määrän suhteen. Tietyissä tuoteryhmissä Sydänmerkin kriteereinä voivat myös olla vaikkapa kuidun määrä (esimerkiksi viljatuotteet) tai sokerin määrä (esimerkiksi aamiaismurot). Eri elintarvikkeita verrataan toisiinsa oman tuoteryhmänsä sisällä: esimerkiksi tietyn kalavalmisteen suolapitoisuutta ei verrata leipomovalmisteiden vaan muiden kalavalmisteiden suolapitoisuuksiin. Sydänmerkki helpottaa ja nopeuttaa terveydelle edullisten valintojen tekemistä sekä kaupassa että henkilöstöravintolassa.

Pakkausmerkintöjen luettavuus ja mielikuva

Pakkausmerkintöjen tulee olla luettavia, joten elintarvikepakkausten tekstin minimikoko on määritetty. Tekstin koon lisäksi pakkausmerkintöjen tulee olla muutoinkin helposti havaittavia ja luettavia, ymmärrettäviä ja pysyvällä tavalla tehtyjä, eikä niitä saa peittää tai katkaista esimerkiksi kuvilla tai muulla kirjallisella esityksellä.

Merkinnöissä kannattaa tarkastella kriittisesti myös mielikuvaa, joka tuotteesta annetaan. Harhaanjohtavia merkintöjä pakkauksissa ei saa esiintyä, joten vaikkapa sanat "aito" tai "oikea" eivät kuulu pakkauksiin – mitäpä olisivat vastakohtaiset sanat: "epäaito" tai "väärä" elintarvike?

Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä voi useimmiten tarkastella myös valmistajien nettisivuilta.

Pakkausmerkinnät terveellisten valintojen tukena

Ravintoaineiden yhdenmukainen ilmoittaminen ainesosaluettelossa ja ravintoainemerkinnöissä helpottaa valintojen tekemistä. Ravintoarvomerkinnöistä saa tietoja elintarvikkeen ravitsemuksellisesta koostumuksesta, sen energiasisällöstä ja ravintoaineiden määrästä. Tietojen avulla voi tehdä tietoisia valintoja energiasisällön, rasvan ja tyydyttyneen rasvan, hiilihydraattien ja sokereiden, proteiinin ja suolan suhteen.

Ravintoarvomerkinnössä tiedot ilmoitetaan 100 grammaa (g) tai 100 millilitraa (ml) kohti. Tämän lisäksi ravintoarvo voidaan ilmoittaa myös annosta tai kulutusyksikköä kohti. Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti elintarvikkeen sisältämän energian määrään, rasvan määrään ja laatuun (enemmän tyydyttymättömiä, vähemmän tyydyttyneitä) ja suolaan.

Elintarvikkeen kevytversiossa tuotteesta on voitu vähentää rasvaa tai sokeria, jolloin sen sisältämä energiamäärä on vähintään 30 % vähemmän kuin vastaavassa tavanomaisessa tuotteessa. Tässä on kuitenkin varottava astumasta ansaan: kahdesta siivusta kevytjuustoa saa enemmän energiaa kuin yhdestä tavallisesta juustosiivusta. Laadun lisäksi kannattaakin pitää mielessä myös elintarvikkeen nautittu määrä.

Ravintoarvomerkintöjä voidaan edellä mainittujen kohtien lisäksi täydentää ilmoittamalla tuotteen sisältämien kerta- tai monityydyttymättömien rasvojen, polyolien, tärkkelyksen tai ravintokuidun määrä. Kuitu on tärkeä osa monipuolista ruokavaliota, joten pakkausmerkinnöistä kannattaakin tarkastella, sisältääkö vaikkapa leipä tai pasta kuitupitoista täysjyvää. Myös kasvikunnan tuotteista, kuten marjoista ja hedelmistä sekä juureksista ja kasviksista, saa ruokavalioon lisää kuituja.

Suolan saantiin kannattaa kiinnittää huomiota. Elintarvikkeiden kokonaissuolapitoisuuteen lasketaan lisätyn ruokasuolan lisäksi myös raaka-aineiden luontainen natriumpitoisuus suolaksi laskettuna. Suolamäärän laskemisessa käytetään kaavaa suola = natrium × 2,5. Runsas suolansaanti kohottaa verenpainetta. Runsas suolansaanti lisää sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa, vaikka verenpaine ei olisikaan koholla.

Vähäsuolaisempaan ruokaan tottuu yllättävän nopeasti, muutamassa viikossa. Suurin osa saamastamme suolasta tulee elintarvikkeiden piilosuolana useista eri lähteistä, kuten leivästä ja muista viljavalmisteista, lihavalmisteista, juustoista tai mausteseoksista.

Elintarvikkeiden ravitsemuksellinen täydentäminen

Elintarvikkeita voidaan täydentää lisäämällä niihin vitamiineja tai kivennäisaineita. Näiden kokonaismäärän ilmoittamisen lisäksi pakkausmerkinnöissä on ilmoitettu vitamiinien ja kivennäisaineiden prosenttiosuudet päivittäisen saannin vertailuarvoista eli päivän saantisuosituksista.

Monipuolisesta sekaruokavaliosta saa pääsääntöisesti riittävästi vitamiineja, D-vitamiinia lukuun ottamatta. Vegaaniruokavaliossa huomiota kannattaa kiinnittää B12-vitamiinin riittävään saantiin. Kuten kaikkien elintarvikkeiden, myös täydennettyjen elintarvikkeiden tulee olla käyttäjälleen turvallisia.

Ravitsemus- ja terveysväitteiden sääntely

Elintarvikkeista annettavat tiedot eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan. Siksi elintarvikkeiden erityisominaisuuksien kuvaamiseen on säädetty tarkat kriteerit, jotka koskevat tekstimuotoista esitystä, kuvia, symboleita tai graafisia esityksiä.

Elintarviketta voi kuvata esimerkiksi ravitsemusväitteillä vähärasvainen, sokeriton tai runsaskuituinen, mikäli asetetut kriteerit tuotteessa täyttyvät. Terveysväitettä puolestaan voidaan käyttää, mikäli elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä on yhteys ja elintarvike täyttää terveysväitteen käytön ehdot. Lääkkeellinen markkinointi sen sijaan on ehdottomasti kiellettyä. Elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä ei voi kuvata yksittäisen elintarvikkeen ennaltaehkäisevän sairauksia.

Yksittäistä elintarviketta laajemmin tarkasteltuna on monipuolisesti koostetulla ruokavaliolla toki erittäin suuri merkitys hyvinvoinnille ja terveyden edistämiselle. Pakkausmerkinnät mahdollistavat tuotteiden vertailun ja terveydelle edullisempien vaihtoehtojen valitsemisen. Pakkausmerkintöjen tarkastelun lisäksi on hyvä muistaa myös syömisen ilo!