Markkinoija

ROCHE

Vaikuttava aine

kasirivimabi, imdevimabi

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään COVID-19-taudin hoitoon ja ehkäisyyn aikuisille ja yli 12-vuotiaille.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Yleensä annetaan yksi kerta-annos.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen annostelee lääkkeen suonensisäisenä tiputuksena tai ihonalaisesti sairaalassa. Hoito on aloitettava 7 vuorokauden kuluessa oireiden alkamisesta.

Vaikutustapa

Lääke sisältää kahta monoklonaalista vasta-ainetta, jotka sitoutuvat COVID-19 -viruksen piikkiproteiiniin ja estävät viruksen pääsyn soluihin, jolloin se ei voi aiheuttaa tautia.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisin haittavaikutus on antopaikan reaktio.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Ei saa jäätyä.

Ei saa ravistaa.

Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Laimennetun lääkevalmisteen säilytys, ks. kohta Kestoaika.

Ulkonäkö

Kirkas tai hieman opaalinhohtoinen ja väritön tai vaaleankeltainen neste, jonka pH on 6,0.

Hinta ja pakkaustiedot