Markkinoija

ROCHE

Vaikuttava aine

kasirivimabi, imdevimabi

Käyttötarkoitus

Lääkettä käytetään COVID-19-taudin hoitoon ja ehkäisyyn aikuisille ja yli 12-vuotiaille.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Taudin hoitoon yleensä kerta-annoksena. Taudin ehkäisyyn voidaan antaa toistettuja annoksia.

Lääkkeen ottaminen

Terveydenhuollon ammattilainen annostelee lääkkeen suonensisäisenä tiputuksena tai ihonalaisena ruiskeena.

Vaikutustapa

Lääke on monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu COVID-19 -viruksen piikkiproteiiniin ja estää viruksen pääsyn soluihin, jolloin se ei voi aiheuttaa tautia.

Haittavaikutukset

Lääkkeen yleisin haittavaikutus on antopaikan reaktio.

Raskaus ja imetys

Lääkäri harkitsee lääkkeen käytön raskauden ja imetyksen aikana.

Säilytys

Säilytä jääkaapissa (2 °C–8 °C).

Ei saa jäätyä.

Ei saa ravistaa.

Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa. Herkkä valolle.

Ulkonäkö

Kirkas tai hieman opaalinhohtoinen ja väritön tai vaaleankeltainen neste, jonka pH on 6,0.

Hinta ja pakkaustiedot