Arvostavan kohtaamisen GUTSY GO -videot tehtävineen

Gutsy Go on interventiomenetelmä, joka yhdistää pedagogian, median ja rauhantyön parhaan osaamisen. Gutsy Go:ssa 8-luokkalaiset nuoret ympäri Suomea ovat kehitelleet ja kuvanneet videoita, joissa he kohtaavat luonnollisen arvostavasti erilaisia ihmisryhmiä tai asioita ja antavat niiden inspiroida myös muita nuoria toimimaan.

Gutsy Go on suunnitellut yhteistyössä Koulun terveyskirjaston kanssa videoiden lisäksi aiheeseen liittyviä keskustelun aiheita ja tehtäviä, joita esimerkiksi opettajat voivat käyttää oppitunneillaan tai opiskeluhuolto toiminnassaan. Jokainen video tehtävineen noudattaa samaa sapluunaa:

Sapluuna

 1. Virittävät kysymykset: Pari virittävää kysymystä, jotka vievät aiheeseen.
 2. VIDEO JA POHDINTA: Katsokaa video ja keskustelkaa videon herättämistä ajatuksista pohdintakysymyksien avulla.
 3. SANOISTA TEKOIHIN: Mitä nuoret voivat tehdä heti asian eteen omassa lähiympäristössään?

Videot liittyvät eri aihealueisiin, mutta ne kaikki palautuvat lähimmäisen arvostavaan kohtaamiseen.

Alla eriteltynä videoiden tarkemmat teemat:

 • Arttu ja Oskari - Yhteyden luominen kokonaisvaltaisesti
 • Arvokkuutta ja alusvaatteita - Tuntemattomien arvostava kohtaaminen
 • Erosta huolimatta - Vanhempien ero
 • Jokainen hetki - Kuoleman ja vakavan sairauden kohtaaminen arvokkaasti
 • Joka kolmas - Nuorten itsetuhoiset ajatukset
 • Kuuntele - Kiitollisuus
 • Leimatut - Ennakkoluulot
 • Lätkäfrendit - Eri kulttuurien kohtaaminen
 • Opetyyli haussa - Kehopositiivisuus
 • Rohkeasti minä - Sukupuolen moninaisuus ja uskallus