Pohdittavaa

  1. Mikä sai kokemusasiantuntijan lopettamaan päihteiden käytön?
  2. Huolettaako sinua jonkun kaverisi/tuttavasi päihteiden käyttö? Miten tilanteessa voisi toimia?
  3. Kokevatko ikäisesi nuoret painetta käyttää päihteitä?
  4. Kenellä on suurin vaikutus sinun valintoihisi olla käyttämättä päihteitä?
  5. Mikä on parempi ratkaisu päihteille?
  6. Miten käsittelet murheita? Entä stressiä?
  7. Mitä eri tapoja on helpottaa sosiaalisia tilanteita, kun jännittää?