Joka viides lapsi kokee vanhemman alkoholinkäytön haittaavan elämäänsä. Vaikka aihe koskettaa niin monia, siitä puhutaan aivan liian vähän. Korsolaiset nuoret halusivat nostaa aiheen tapetille ja muistuttaa, että vanhemman juominen ei koskaan ole nuoren häpeä. Nuoret haastattelivat ikätovereitaan ja keräsivät anonyymisti tarinoita aiheeseen liittyen tukeakseen nuoria, joiden elämään lähipiirin alkoholinkäyttö vaikuttaa.

Pohdittavaa

  1. Miten perheenjäsenen alkoholinkäyttö oli vaikuttanut nuorten elämään?
  2. Miksi nuorten oli vaikea kertoa perheenjäsenen alkoholinkäytöstä?
  3. Onko tuttava-/kaveripiirissäsi joku, jonka lähipirin alkoholinkäyttö haittaa hänen elämäänsä? Miten tilanteessa voisi toimia?
  4. Kenelle asiasta voisi kertoa, jos lähipiirin alkoholinkäyttö koskettaa omaa perhettä? Entä kaverin perhettä?