Etusivu » Muunsukupuolisuus

Muunsukupuolisuus

Lääkärikirja Duodecim
8.8.2017
psykiatrian erikoislääkäri Teemu Kärnä

Muunsukupuolisuus on suomen kieleen vasta vakiintumassa oleva termi, joka syntyi vastineeksi englannin kielen termille ”non-binary indentity”. Muunsukupuolisuudelle ei ole virallista määritelmää, mutta yleensä termillä viitataan tilanteeseen, jossa henkilöllä on pitkäaikainen, vakaa ja jäsentynyt kokemus siitä, ettei hän kuulu itselleen syntymässä määriteltyyn sukupuoleen, mutta toisaalta ei myöskään vastakkaiseen sukupuoleen, toisin kuin transsukupuolisuudessa (ks. «Transsukupuolisuus»1).

Muunsukupuolinen henkilö saattaa kokea sijoittuvansa jonnekin miehen ja naisen välimaastoon, koko jaottelun ulkopuolelle, tai hän saattaa kokea, ettei hänellä ole sukupuoli-identiteettiä ollenkaan. Transsukupuolisen ihmisen tapaan myös muunsukupuolinen ihminen saattaa kärsiä kehonsa ja identiteettikokemuksensa välisestä ristiriidasta ja tämän aiheuttamasta ahdistuksesta, jota usein kutsutaan kehodysforiaksi.

Sukupuolenkorjaushoidot

Kehodysforian lievittämiseksi myös muunsukupuolinen ihminen saattaa toivoa kehoon kohdistuvia sukupuolenkorjaushoitoja. Näiden hoitojen tehosta muunsukupuolisten ihmisten kohdalla on hyvin vähän tieteellistä tutkimusta, eikä muunsukupuolisten korjaushoidoista ole kansallista hoitosuositusta. Kansainvälinen sukupuolivähemmistöjen kanssa työskentelevien ammattilaisten kattojärjestö WPATH «http://www.wpath.org/»1 kuitenkin suosittaa sukupuolenkorjaushoitojen tarjoamista myös muunsukupuolisille. Tapauskohtaisesti arvioiden näitä hoitoja on toteutettu myös Suomessa.

Sukupuolenkorjaushoitoja koordinoivien erityisasiantuntijayksiköiden kliininen kokemus on, että myös muunsukupuolisen henkilön kehodysforia sekä mahdolliset masennus ja ahdistusoireet saattavat lievittyä oikein kohdistetuilla korjaushoidoilla. Muunsukupuolisuuden tutkiminen ja diagnosointi on joissakin tapauksissa kuitenkin varsin haastavaa, sillä muunsukupuolisuuden ohella myös useat psykiatriset häiriöt saattavat johtaa siihen, ettei henkilö tunne yhteenkuuluvuutta ihmisryhmiin tai koe sopeutuvansa sosiaalisiin rooliodotuksiin.