Katso Benin johdanto tiimityötaitojen kurssiin nuorille

Kaikissa tiimeissä tarvitaan kykyä tehdä ryhmätyötä ja tulla toimeen työtovereiden kanssa. Tämän harjoitusohjelman avulla yläkoulun, lukion ja toisen asteen oppilaitosten oppilaat voivat opetella keskeisiä tiimeissä tarvittavia vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja edistäen samalla oman oppilasryhmänsä yhteishenkeä.

Harjoitusohjelma koostuu kuudesta noin 15 minuuttia aikaa vievästä ryhmätyönä toteutettavasta harjoituksesta.

Kuhunkin harjoitukseen liittyy purku, jossa oppilaat keskustelevat joko pienissä ryhmissä tai yhdessä opettajansa johdolla harjoituksen herättämistä ajatuksista.

Harjoitusten ohjaamisesta voi vastata kuka tahansa aiheesta kiinnostunut opettaja. Onnistumisen ja jatkuvuuden takaamiseksi suositellaan, että kaikki kurssin harjoitukset tehdään luokan kanssa yhden lukukauden aikana ja mikäli mahdollista saman opettajan johdolla.

Harjoitusohjelmaan pääset tästä.