Sexus on 14–16-vuotiaiden yläkouluikäisten oppilaiden todellisiin seksuaalisiin kokemuksiin perustuva nuoren elämää kuvaava video. On hyvä huomioida, että tämä video voi aiheuttaa katsojassa monenlaisia tunteita ja ne voivat tuntua jopa ahdistavilta.